Kauppakamarin Syyskokous

Ajankohta: 09.12.2020 12:00-13:30
Paikka: Sokos hotelli Vaakuna (auditorio) TAI Teams
Osoite: Porrassalmenkatu 9, Mikkeli

Kokoukseen on läsnäolo-oikeus jäsenyritysten edustajilla, kunniajäsenillä ja luottamushenkilöillä. Jäsenillä 1 äänioikeus / edustettu organisaatio, ei jäsenillä ei äänioikeutta kokouksessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat. 

ASIALISTA:
1§ Syyskokouksen avaus: Puheenjohtaja Antti Lipsanen 
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
3§ Valitaan läsnäolevista kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                    
5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6§ Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta (voivat olla myös samat henkilöt). 
7§ Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021 
8§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 
9§ Valitaan kauppakamarin puheenjohtaja vuodelle 2021 
10§ Valitaan kolme varapuheenjohtajaa vuodelle 2021
Osastojen Vuosikokousten esitykset
11§ Päätetään kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2021
Osastojen Vuosikokousten ja vaalivaliokunnan esitykset
12§ Valitaan kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi 
Käytäntönä on ollut, että Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa ovat olleet puheenjohtajisto sekä yksi valiokunnan puheenjohtajista 
13§ Valitaan tilintarkastajat (2kpl) ja heille varahenkilöt seuraavaksi kalenterivuodeksi
14§ Mahdolliset muut esille tulevat asiat
15§ Kokouksen päättäminen

Pidätämme oikeudet muutoksiin!

Ilmoittautuminen kokoukseen 26.11. mennessä!Ilmoittaudu