Kauppakamarin Kevätkokous 2021

Ajankohta: 11.06.2021 10:00-12:00
Paikka: Mikkelin Ravirata, Ravintolakatsomo
Osoite: Raviradantie 22, Mikkeli

Kauppakamarin sääntömäärinen kevätkokous!

Tilaisuuteen, paikan päälle, on voimassa olevien rajoitusten mukaan mahdollisuus osallistua 50 henkilöä. Kokoustilassa huomioidaan voimassa olevat turvallisuussuositukset.

Kokoukseen voi osallistua myös etänä (Teams). 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat ja sääntömuutos:
1§     Kokouksen avaus ja kokousisäntä Mikkelin Raviradan edustajien puheenvuoro
2§     Läsnäolijoiden toteaminen  
3§     Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4§     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
6§     Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
7§     Kunniajäsenen kutsuminen
8§    Kauppakamarin tilinpäätöksen esittäminen ja vahvistaminen vuodelta 2020 sekä tilintarkastajien lausunto
9§     Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10§   Kauppakamarin vuosikertomuksen hyväksyminen vuodelta 2020
11§   Sääntömuutosasia
Esitys: Kauppakamarin hallitus esittää että sääntöjen 5§ alkuun lisätään “Kauppakamarin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” Kevätkokous hyväksyy uudet muutetut säännöt
12§   Muut kevätkokoukselle esitettävät asiat 
13§   Kokouksen päättäminen

Kokous on vain kutsutuille (kutsu tulee sähköpostiin): kauppakamarin jäsenet ja luottamushenkilöt, Huom! ainoastaan 1 hlö / organisaatio.
Ilmoittautuminen kutsutuilta vaaditaan 3.6. mennessä!

Materiaalit ja ohjeet etäkokoukseen toimitetaan ilmoittautuneille ennen kokousta.

Kokouksen turvalliset askelmerkit: 

  • Pesethän kädet tai käytät käsidesiä, suosittelemme myös kasvomaskin käyttöä
  • Vältä kättelyä
  • Pidäthän riittävän turvavälin muihin osallistujiin
  • Ota tarjottavat ja mahdolliset materiaalit ym. ja siirry valitsemallesi paikalle
  • Vältä turhaa liikuskelua kokous-/tapahtumatilassa
  • Osallistuthan kokoukseen oireettomana

Ote väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi:
Yhdistyslain 17 §:n 2 momentista ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.