Kauppakamarien vientijohtajakysely: 51 prosenttia vientiyrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna

Kauppakamarien vientijohtajakyselystä selviää, että yritysten vientinäkymiä heikentävät tällä hetkellä eniten heikentynyt kysyntä, kohonneet kustannukset sekä taantuva maailmantalous. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 19 prosenttia arvioi viennin laskevan kuluvana vuonna. Sen sijaan 51 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka odottaa tulevalta hallitukselta vahvoja linjauksia viennin edistämiseksi ja uusien investointien kotiuttamiseksi.

Toivakan mukaan hyvä uutinen on se, että suurin osa kauppakamarien viestijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Toivakka kuitenkin huomauttaa, että niiden osuus, jotka arvioivat vientinsä laskevan, on kasvanut alkuvuodesta. Helmikuussa vientinsä arvioi laskevan 13 prosenttia yrityksistä, nyt 19 prosenttia.

“Näkymät ovat siis kahtalaiset. Se, että niiden yritysten määrä kasvaa, mitkä arvioivat viennin laskevan, on huolestuttavaa”, Toivakka sanoo.

Vientiyritykset valitsivat kyselyssä kolme eniten vientinäkymiä heikentävää tekijää. Vientinäkymiä heikentävät yritysten mukaan eniten heikentynyt kysyntä (54%), kohonneet kustannukset (52%) sekä taantuva maailmantalous (52%). Myös geopoliittinen epävarmuus (33%) ja Venäjän sota ja pakotteet aiheuttavat yrityksissä epävarmuutta tulevasta (22%).

Vientinäkymiä vahvistaviakin tekijöitä on. Avoimissa vastauksissa yritykset kertovat vientinäkymiään vahvistaviksi tekijöiksi energiamarkkinoiden muutokset ja Venäjän sodan kiihdyttämän energiamurroksen, joka vauhdittaa vihreää siirtymää.

Suomi tarvitsee uuden kauppapoliittisen ohjelman

Toivakan mukaan kansainväliseen kauppaan liittyy nyt erityisen paljon riskejä ja epävarmuutta, sillä Suomea heiluttavat ennen kaikkea ulkoapäin tulevat epävarmuudet.

”Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida, Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet lisäävät vientiyritysten epävarmuutta tulevaan. Blokkiutuminen ja maailmankaupan pirstoutuminen nostavat kustannuksia. Siksi painotan, että hallitusneuvotteluissa on paneuduttava vientiyritysten kohtaamiin haasteisiin maailmankaupan murroksessa. Suomi tarvitsee ehdottomasti ajantasaisen kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustavan kauppapoliittisen ohjelman, jossa selvitetään Suomen ulkomaankaupan riskit ja kasvaneet mahdollisuudet muuttuneessa geopoliittisessa toimintaympäristössä”, vaatii Toivakka.

Hallitusneuvotteluista Toivakka odottaa keinoja, joilla Suomeen luodaan kilpailukykyinen ja ennakoitava toimintaympäristö yrityksille.

“Se vaatii vakaata julkista taloutta, sujuvia luvitusprosesseja ja osaavan työvoiman saatavuutta. Suuri talouden kestävyyshaasteemme on saada lisää kansainvälistä kasvua hakevia yrityksiä, jotta vientimme ei olisi niin harvojen yritysten harteilla”, Toivakka sanoo.

>Vientijohtajakyselyn tuloksiin<

Vientiyritysten johtajille suunnattu kauppakamarikysely tehtiin 15.–17.5.2023. Kyselyyn vastasi 95 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Lenita Toivakka
Johtaja – knasainväliset asiat, Keskuskauppakamari
Maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari
lenita.toivakka@chamber.fi
+358 50 464 6552