Muistutus pakotteista yrityksille

Muistutus pakotteista yrityksille

Yritysten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta vientiprosesseissa tämänhetkisessä tilanteessa, jossa yritykset voivat kohdata pakotteiden kiertoyrityksiä, kuten esimerkiksi ostojen ketjutus loppuasiakkaan häivyttämiseksi, missä tahansa. Pakotteiden noudattamisen perusteluksi ei riitä, että yrityksen asiakas ei ole Venäjällä, vaan yrityksen tulee muun muassa selvittää, minkälaisen asiakkaan kanssa yritys on tekemisissä (omistus- ja määräysvalta) ja varmistaa loppukäyttäjä.

Muistilista:

SELVITÄ: Ole oma-aloitteinen ja aktiivinen pakotetilanteen selvittämisessä. Pakotteet ovat velvoittavia.
SUUNNITTELE: Mieti yrityksen toimintaan sopiva pakote-compliance-prosessi. Selonottovelvollisuus suhteutetaan yrityksen resursseihin.
KIRJAA YLÖS: Kaikki selvitystyö pakotevapaan liiketoiminnan takaamiseksi tulee dokumentoida.
SEURAA: 11.pakotepaketti on tulossa.
KYSY: Jos olet epävarma, miten toimia, ota yhteyttä viranomaisiin.
ILMOITA: Epäilyttävästä toiminnasta tai yhteydenotoista voi ilmoittaa Tullin vihjepalveluun https://vihjeet.tulli.fi tai Suojelupoliisiin proliferaatiovalvonta@supo.fi

Pakotteiden rikkominen on rangaistavaa. Seuraamusvaihtoehdot ovat sakkoa tai vankeutta.

Lisätietoja pakotteista:

Ulkoministeriö: https://um.fi/pakotteet
Tulli:  https://tulli.fi/-/uudet-eu-n-venajaan-kohdistamat-pakotteet
EastCham https://www.eastcham.fi/pakotteet/
EastCham: Miten toimit oikein pakoteympäristössä? https://www.eastcham.fi/pakotteet/miten-toimit-oikein/


Reminder on sanctions

Companies should exercise particular care in their trade processes in the current situation where companies may face the circumvention of sanctions, such as chaining purchases to obscure the end customer, wherever they are. It is not sufficient to justify compliance with sanctions if the company’s customer is not in Russia, but the company must, inter alia, identify the type of customer with which it is dealing (ownership and control) and verify the end-user.

Checklist:

RESPOND: it is mandatory for companies to actively identify and monitor the sanctions policies in force.
PLAN: Consider a sanctions compliance process that fits the resources of the company.
DOCUMENT: All investigations to ensure sanction-free trade should be documented.
FOLLOW-UP: The 11th package of sanctions is on the way.
CONSULT: If you are unsure how to proceed, contact the authorities.
REPORT: Suspicious activities or contacts can be reported to Finnish Customs https://vihjeet.tulli.fi/  or to Finnish Security and Intelligence Service proliferaatiovalvonta@supo.fi

More information: Ministry for Foreign Affairs of Finland

Violation of sanctions can cause fine or even imprisonment.