Avoimuusrekisteri on avattu – vaikuttamistyötä tekevien rekisteröidyttävä

Suomen avoimuusrekisterilaki astui voimaan vuoden alusta. Vaikuttamistyötä tai sen neuvontaa tekevien on ilmoitettava vaikuttamistyöstä, joka kohdistuu eduskuntaan tai ministeriöön ja on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Ilmoitusvelvollisten tulee rekisteröityä 31.3. mennessä ja kerättävä tiedot vaikuttamistyöstä 1.4. alkaen. Ensimmäiset toimintailmoitukset tehdään heinä-elokuussa 2024.

”Avoimuusrekisterin tarkoituksena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista ja vahvistaa kansalaisten luottamusta demokratiaan ja oikeusvaltioon.” Toiminnasta ilmoitetaan kun toiminta kohdistuu eduskuntaan tai ministeriöön ja kun toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. ”Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan vaikuttamistoiminnasta, jossa yksittäisiä yhteydenpitokertoja kohteeseen on kalenterivuoden aikana yli viisi. Yhteydenpitoon lukeutuvat myös ne kerrat, jotka tapahtuvat ennen virallisen hankkeen tai työryhmän perustamista.”

Ilmoitusvelvollisia ovat oikeushenkilöt (mm. osakeyhtiöt, rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja henkilöyhtiöt) sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka päätoimisesti tekevät vaikuttamistyötä tai neuvovat siinä asiakkaitaan. Ilmoitusvelvolliset rekisteröityvät avoimuusrekisteriin 1.1.-31.3. välisenä aikana rekisteröintilomakkeella. Uusien ilmoitusvelvollisten tulee rekisteröityä viimeistään vaikuttamistoiminnan aloittamispäivänä.

Ilmoitusvelvollisten tulee kerätä tiedot vaikuttamistoimista 1.4. alkaen, vaikuttamistoimet ilmoitetaan rekisteriin toimintailmoituksella heinä-elokuussa ja jatkossa puolen vuoden välein aina edelliseltä puolivuotiskaudelta. Toimintailmoitukseen kirjataan aiheet, joiden osalta on tehty vaikuttamistyötä, ja kohteet, joihin on ollaan oltu yhteydessä ja millä tavalla. Neuvontaa harjoittavat ilmoittavat lisäksi vaikutustoiminnasta asiakkaan puolesta, vaikutustoiminnan neuvonnasta sekä omasta, asiakassuhteen ulkopuolisesta suhdetoiminnasta.

Vinkit avoimuusrekisterin käyttöönottoon: Onko organisaatiosi valmis raportoimaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin? (avoimuusrekisteri.fi)

 

Lähde: avoimuusrekisteri.fi