Kauppakamarin hallitus linjasi edunvalvonnan kärkiä

Politiikan syksy on käynnistynyt toden teolla, kun uusi hallitus on aloittanut hallitusohjelmansa toteuttamisen vauhdikkaasti. Lausuntopyyntöjä lainsäädännön muutoksiin tulee nyt vauhdilla. Hallitusohjelmaan linjausten käytännön toimeenpanoon vaikuttaminen on yksi kauppakamarin tehtävistä, erityisen tärkeää on tuoda maakuntamme elinkeinoelämän näkemykset päätöksenteon areenoille virkamiesten valmisteluun kuten kansanedustajillemmekin. Hallitusohjelma on kaiken kaikkiaan elinkeinoelämän kannalta monelta osin myönteinen. Kauppakamarien yhteinen, laajasti jäsenkenttää kuunnellen valmisteltu Ratkaisuja Suomelle ohjelma on monelta osin päätynyt osaksi hallitusohjelmaa (KUVA) Kauppakamarien vaikuttamistyö on siis tästä näkökulmasta ollut varsin onnistunutta.

Etelä-Savossakin on vaikuttamistyön pohjaksi tarpeen linjata niitä painopisteitä, joihin vaikuttamistyössä keskitytään suhteessa valtakunnan päätöksentekoon. Kauppakamarin hallitus kävi asiasta keskustelua ja päätyi nostamaan hallitusohjelman painopisteistä kuusi keskeistä teemaa. Alla olevat kärjet ovat niitä, joissa onnistumalla kehitämme myös Etelä-Savon elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Otan ilomielin ja matalalla kynnyksellä kommentteja ja ajatuksia näiden asioiden edistämiseen teiltä jäseniltä.

1) Teollisuuspoliittinen strategia

 • Työ alkaa hallituskauden alussa
 • Vaikuttamisen kärjet kerätään Etelä-Savon teollisuudelta
 • Selkeät linjaukset Etelä-Savolta strategian sisältöihin

2) Liikenne 12 ohjelman päivitys

 • Työ on jo alkanut
 • Samaan aikaan päivitetään investointiohjelma
 • Strategian päivityksen kärkiteemoina huoltovarmuus ja turvallisuus, Itä-Suomella vahva rooli

3) ELY-> Elinvoimakeskus

 • Vaikuttaa merkittävästi alueen yrityksiin
 • Pohjana täyden palvelun ELY-keskukset
 • Etelä-Savon suuntana Kuopio?

4) TKI

 • Etelä-Savossa laadittu ainutlaatuinen TKI tiekartta. Laaja yhteistyö valmistelun taustalla
 • TKI osuuden kasvattaminen keskeistä Etelä-Savossa, nykytilanne heikko

5)  Työllisyyspalveluiden uudistus

 • Aluejako selvillä lokakuun loppuun mennessä
 • Palvelurakenne iso kysymys yritysten kannalta, työ alkaa kattavasti kun aluejako varmistuu
 • Ydinviesti: ei työttömyyden hoitoa vaan työllisyyden hoitoa
 • Synnyttävä läheinen suhde yritysten ja palveluiden välille, tiivis kytkentä kuntien elinvoimatyöhön
 • Kytkentä osaamiseen ja maahanmuuttoon

6)  Ammatillinen ja korkeakoulutus

 • Oppisopimusmallin kehittäminen
 • Rahoituspohja, aikuiskoulutustuen leikkausten estäminen
 • Kansainväliset opiskelijat, kotoutuminen ja pysyvyys

Teppo Leinonen
toimitusjohtaja
Etelä-Savon kauppakamari
teppo.leinonen@chamber.fi
+358 44 7700 592