Teollisuuspoliittinen strategia kaipaa näkemyksiä

Etelä-Savonlaisen teollisuuden ajatuksia tarvitaan valtion teollisuuspoliittisen strategian toimenpiteiden kartoittamiseksi.

Maan hallitus laatii hallitusohjelman mukaisesti uuden teollisuuspoliittisen strategian, jossa tavoitteena on kasvattaa suomalaista teollisuutta ja teollisuuden kilpailukykyä. Teollisuuspoliittisen strategian valmistelussa on asetettu merkittäviä tavoitteita erityisesti PK teollisuuden määrän, viennin, investointien ja TKI:n kasvulle.

Merkittävin kasvupotentiaali teollisuudessa ei sijaitse pääkaupunkiseudulla vaan maakunnissa. Tarvitsemmekin kaikki keinot käyttöön, jotta eteläsavolainen teollisuus kasvaa ja voi hyvin. Teollisuuden merkitys Etelä-Savossa vahvana kasvun rakentajana ja työllisyyden luojana on keskeinen maakunnan hyvinvoinnille ja kehitykselle ja tuo työtä ja toimeentuloa monelle perheelle.

Selvää kuitenkin on, että kasvun tueksi tarvitaan erilaisia toimintaympäristöön tai lainsäädäntöön liittyviä muutoksia, sääntelyn purkua ja pullonkaulojen poistamista. Suomen kauppakamareilla on vahva kontaktipinta strategian valmisteluun.

Nyt tarvitsemmekin edunvalvonnan ja vaikuttamisen tueksi teiltä ajatuksia niistä konkreettisista työkaluista, jotka tukisivat teidän toimintaympäristönne myönteistä kehittymistä, kasvua, vientiä ja investointeja. Jotta viesti tulisi mahdollisimman vahvasti nimenomaan alueen teollisuudelta, olemme avanneet aiheeseen liittyvän lyhyen kyselyn, johon toivon teidän ehtivän vastata heinäkuun loppuun mennessä.

Pääsette vastaamaan kyselyyn täällä.

Teollisuuspoliittisen strategian ohjausryhmä kokoontuu elokuun lopussa käsittelemään strategian toimeenpanon keinoja.

Haluamme toivottaa mitä parhainta kesää ja menestystä!

 

Parhain terveisin,

Toimitusjohtaja Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamari
Puheenjohtaja Jari Suomalainen, Teollisuusvaliokunta Etelä-Savon kauppakamari