Työelämä auditoi oppilaitoksia Etelä-Savossa

Oppilaitosten työelämäauditointien tavoitteena on luoda yritysten ja oppilaitosten välille vuorovaikutteista yhteistyötä sekä edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta tiivistyneen yhteistyön seurauksena. Auditoinneissa elinkeinoelämän edustajat, oman alansa kokeneet ammattilaiset, auditoivat oppilaitosten toimintaa eri koulutusaloilla ja tutkinnoissa. Auditoinneissa nostetaan esiin hyviä ja vahvistettavia sekä kehitettäviä käytäntöjä, ja tehdään myös kehitysehdotuksia.

Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit aloittavat työelämäauditoinnit alueen oppilaitoksissa keväällä 2024. Toukokuussa auditoidaan Etelä-Savon ammattiopiston liiketoiminnan koulutusala sekä Ammattiopisto Samiedun sähkö- ja automaatioalan perustutkinto. Auditoinnin suorittaneet osaamisalat saavat auditoinnista todistuksen ja Hyväksytysti työelämäauditoitu (HTA) -merkin, joka kertoo yleisölle, että oppilaitos on panostanut toimintansa kehittämiseen työelämänäkökulmasta.

”Idea auditointien toteuttamiseen Etelä-Savossa lähti liikkeelle Osaamisvaliokunnan kokouksessa. Auditoinnit edistävät monia valiokunnan tavoitteita mm. oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä koulutuksen työelämälähtöisyyttä.”, kertoo Osaamisvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Arja Flinkman, Etelä-Savon Koulutus Oy. Osaamisvaliokunta on yksi Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnista, jonka tarkoituksena on toimia linkkinä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä.

”Samiedussa auditointeja toteutetaan systemaattisesti, ja ne ovat olennainen osa Samiedun laadunhallintaa ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Osoituksena esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä opetus- ja kulttuuriministeriö on palkinnut Samiedun Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla jopa viisi kertaa, ainoana Suomessa. Samiedussa viimeisin ulkoinen auditointi toteutettiin laatupalkintokilpailun yhteydessä viime kesänä, ja nyt parhaillaan on käynnissä kaikkien koulutusalojen sisäinen työelämässä oppimisen auditointi. Kauppakamarin toteuttama ulkoinen auditointi täydentää Samiedun laadunhallintaa antaen lisätietoa toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen työelämän näkökulmasta.”, Samiedun kehitysjohtaja Jonna Kokkonen kertoo.

Kauppakamarit haluavat olla mukana kehittämässä maakunnan elinvoimaisuutta ja vuorovaikutteista yhteistyötä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä. Työelämän edustajat kokevat auditoinnin hyvänä mahdollisuutena kehittää oppilaitosyhteistyötä.

Työelämäauditointeja on toteutettu myös muilla alueilla. Konseptin on kehittänyt Pohjois-Karjalan kauppakamari ja auditointeja on toteutettu myös Oulun kauppakamarin alueella. Etelä-Savossa auditointeja on tarkoitus jatkaa syksyllä ja tulevina vuosina eri oppilaitosten eri opetusaloilla.