Tulevaisuuden ratkaisut: Kauppakamarien eduskuntavaaliteesit 2023

Suomen tulevaisuus vaatii ratkaisuja. Velkaantuva, ikääntyvä ja byrokraattinen maa tarvitsee suunnanmuutoksen. Tavoitteena tulee olla kestävä talous ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä.

  • Osaaminen ratkaisee Suomen menestyksen
  • Vahvistetaan julkisen talouden kestävyyttä, lisätään työllisyyttä ja varmistetaan kannustava verotus
  • Vauhditetaan investointeja ja vihreää siirtymää sujuvilla kaavoitus- ja luvitusprosesseilla
  • Varmistetaan koko Suomen saavutettavuus ja logistinen kilpailukyky

 

Kauppakamarien vientijohtajakysely: Kiina-riskit ja USA:n kasvava protektionismi varjostavat myös yrityksiä – EU:n entistä tärkeämpää pitää huolta omasta kilpailukyvystään

Noin 31 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä arvioi Yhdysvaltain ilmasto- ja veropaketti IRA:n vaikuttavan yrityksen vientinäkymiin. Myös Kiina-riippuvuuksien purkamista yrityksissä jatketaan määrätietoisesti. Tiedot selviävät tuoreesta kauppakamarien vientijohtajakyselystä. Keskuskauppakamari painottaa, että EU:n on entistä tärkeämpää pitää huolta omasta kilpailukyvystään. Protektionismi ja kilpailun vääristyminen eivät saa estää suomalaisyrityksiä pääsemästä kiinni vihreän siirtymän luomiin kansainvälisiin markkinamahdollisuuksiin.

Kauppakamarien vientijohtajakyselyssä vientijohtajilta kysyttiin vaikuttaako Yhdysvaltojen lisääntynyt protektionismi ja vihreää siirtymää tukeva IRA-tukipaketti yrityksen vientinäkymiin. Inflation Reduction Act (IRA) on Presidentti Bidenin elvyttävä ilmasto- ja veropaketti, jonka tarkoituksena on vauhdittaa vihreää siirtymää.

30,5 prosenttia vastaajista arvioi lisääntyneen protektionismin ja IRA-paketin vaikuttavan yrityksen vientinäkymiin joko merkittävästi (3,5%), jonkin verran (9,6%) tai hieman (17,4%). 47 prosenttia vastasi ettei vaikutusta ole ollenkaan ja noin 23 prosenttia ei osannut arvioida mahdollisia vaikutuksia.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakan mukaan IRA-paketti on ehdottomasti tarpeen vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Vaarana kuitenkin on, että Yhdysvaltain kasvava protektionismi luo tiiviin translanttisen yhteistyön päälle vastakkainasettelun varjoa, kun vihreän siirtymän edistämiseksi tärkeintä olisi EU:n ja USA:n tiivis yhteistyö.

”EU ja USA tarvitsevat juuri nyt toisiaan ja saumattomilla suhteilla on myös suuri strateginen merkitys, kun maailmanpolitiikassa myllertää. Mannerten välille ei saa muodostua vastakkainasettelua tai vääristynyttä kilpailua, vaan myös vihreää siirtymää edistävää työtä olisi ehdottoman tärkeää tehdä yhdessä. Suomalaisia yrityksiä myös huolestuttaa miten massiivisesti EU tulee vastaamaan IRA-tukipakettiin ja höllentämään omien valtiontukien sääntelyä. On välttämätöntä, että emme vääristä kilpailua sisämarkkinoilla ja pidämme EU:ssa huolta omasta kilpailukyvystämme”, sanoo Toivakka.

Kyselyn mukaan Yhdysvaltojen kiinnostavuus kauppakumppanina on kasvussa. 68 prosenttia arvioi kiinnostavuuden kasvaneen tai kasvavan vuonna 2023 merkittävästi (17,5%), jonkin verran (33,3%) tai hieman (17,5%).

Kiinan arvaamattomuus opettanut yrityksiä hajauttamaan riskejä ja sietämään epävarmuutta

Kauppakamarien vientijohtajille suunnatun kyselyn mukaan 40 prosentilla vastanneista yrityksistä ei ole liiketoiminnan kannalta kriittistä Kiina-riippuvuutta. 26 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista kertoi yrityksensä vähentäneen tai olevan aikeissa vähentää Kiina-riippuvuutta, 22 prosenttia vastasi ettei ole aikeissa vähentää Kiina-riippuvuuttaan.

”Yritykset ovat joutuneet oppimaan elämään geopoliittisessa epävarmuudessa ja riskejä halutaan hajauttaa. Se ei johdu yksin Kiinasta vaan myös yleisestä geopoliittisesta epävarmuudesta. Kaikkia munia ei haluta laittaa samaan koriin, eikä se ylipäätään ole järkevää. Epävarmuuden kanssa maailmankaupassa on opittava elämään”, Toivakka sanoo.

Avoimissa vastauksissa yritykset kertovat hajauttavansa  tuotanto- ja toimitusketjuja muualle Kaakkois-Aasiaan ja Eurooppaan, etsivänsä raaka-aineille vaihtoehtoisia toimittajia, ohjaavansa alihankintaa vahvemmin muille alueille ja välttävänsä aktiivista rahoituskohteiden hankintaa Kiinasta. Ovia ei kuitenkaan olla sulkemassa kokonaan.

”Riskit ovat erilaisia eri toimialoilla. Yrityksissä on mietittävä paitsi tuotantoketjuja ja niiden vastuullisuutta, myös sitä kenen kanssa kauppaa käydään, minkälaista kauppaa käydään tai minkälaiseen toimintaympäristöön uudet investoinnit kannattaa tehdä. Riskienhallinta ja niihin varautuminen ovat nyt todella tärkeässä asemassa,” sanoo Toivakka.

Kauppakamarien vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 31.1.-2.2.2023. Kyselyyn vastasi 116 yritystä. Vastanneet yritykset olivat merkittäviä vientiä harjoittavia työnantajayrityksiä eri puolilta Suomea.

>Tutustu kyselyn tuloksiin<

Lenita Toivakka
johtaja, kansainväliset asiat/Keskuskauppakamari
maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC
lenita.toivakka@chamber.fi
​​​​​​​+358 50 464 6552

Lygg tarjoaa lentoyhteyksiä Mikkelistä maailmalle

Yhtiö on kiinnostunut aloittamaan säännöllisen lentoliikenteen Mikkelin lentoasemalta.

Uusi suomalainen lentämisen alustayhtiö Lygg käynnistää neuvottelut, joiden tavoitteena on aloittaa säännöllinen lentoliikenne Mikkelin lentoasemalta.

”Olemme antaneet alueen yrityksille ohjeellisen tarjouksen, jossa tarjoamme lentoyhteyksiä Mikkelistä Tampereelle, Tukholmaan, Riikaan, Helsinkiin ja Tallinnaan”, Lyggin toimitusjohtaja Roope Kekäläinen kertoo.

Tarjous on alustava ja ehdotettuja aikatauluja ja yhteyksiä tarkennetaan yhteyksien käyttöön sitoutuvien yritysten kanssa käytävän vuoropuhelun perusteella. Alueen yritykset on kutsuttu infotilaisuuteen Mikkeliin 7.3.2023.

”Nyt annettu kohdevalikoima perustuu Mikkelissä aiemmin alueella toteutettuun lentoliikenneselvitykseen”, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Jukka Kumpusalo kertoo.

Yhtiö ehdottaa liikennöitäville reiteille kahta vuoroa viikossa. Jos kysyntää on enemmän, voidaan liikennöintiä laajentaa aina 5 viikoittaiseen reittivuoroon saakka.

”90 minuutin saavutettavuusalueella Mikkelin lentoasemasta asuu lähes 670 000 ihmistä. Vienti- ja matkailualan yritysten määrä lentoaseman vaikutusalueella on merkittävä,” Etelä-Savon Kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen kertoo.

Lygg toimii uudella ja täysin markkinaehtoisella toimintatavalla, jossa lentoihin ei kohdistu julkista tukea. Toimintamallissa optimoidaan alueellista lentämistä sekä aikataulujen että käytettävän konekoon suhteen. Tyypillisimmin yhtiö käyttää yhteysväleillään liikelentokoneita. Jokaisen lennon CO2-päästöt ylikompensoidaan Compensate ™-hyvityspalvelun kautta.

Lämpimästi tervetuloa 7.3.2023 klo 15.00 Mikkeliin kuulemaan lentämisen mahdollisuuksista lisää. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 6.3. mennessä oheisesta linkistä!

Keskuskauppakamarin EU-katsaus: Kauppapolitiikka Yhdysvaltojen kanssa Ruotsin puheenjohtajuuskauden keskiössä

Ruotsilta odotetaan sen EU-puheenjohtajuuskaudella aktiivista kauppapolitiikkaa. Keskuskauppakamarin tänään julkaistussa EU-katsauksessa kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka korostaa, että translanttisten kauppasuhteiden tiivistäminen ja EU:n ja Yhdysvaltojen hiertäneelle kauppakiistalle ratkaisun hakeminen ovat tärkeitä, sillä kauppasopimukset alueellistuvat ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vahvistaa jännitteitä.

Ruotsi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana kevään 2023. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka sanoo, että maan puheenjohtajuuskausi ajoittuu kauppapoliittisesti hyvin tärkeään ajankohtaan.

”Kauppasopimukset alueellistuvat, teknologiakilpailu Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä kiihtyy, blokit vahvistuvat ja vastakkainasettelu kiristyy. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vahvistaa jännitteitä ja varjostaa myös Ruotsin puheenjohtajakautta”, sanoo Toivakka.

Osaajien maahanmuuton vauhdittaminen seuraavan hallitusohjelman ytimeen – tuoreen maahanmuuttotilaston kasvulukuihin ei voi tuudittautua

Keskuskauppakamari vaatii lisää toimia osaajien maahanmuuton vauhdittamiseksi. Maahanmuuttoviraston tänään julkaisemien tilastojen mukaan työperäinen maahanmuutto kasvoi merkittävästi vuonna 2022, mutta edelleenkään ei olla riittävällä tasolla. Tarvitaan selkeä tavoite osaajien maahanmuuton lisäämiseksi seuraavaan hallitusohjelmaan sekä TalentBoost 2.0 -ohjelma, jossa konkretisoidaan ne keinot, joilla tavoitteeseen päästään.

Keskuskauppakamari esittää osaajien maahanmuuton vauhdittamista yhdeksi seuraavan hallitusohjelma kärkitavoitteista. Tavoitteen saavuttaminen pitää varmistaa TalentBoost 2.0 -ohjelmalla, jossa konkretisoidaan riittävät keinot. Kuluvalla hallituskaudella aloitetulle hyvälle kehityssuunnalle pitää saada jatkoa vielä entistä kunnianhimoisemmalla tasolla.

Keskuskauppakamari muistuttaa, että kysymys on lopulta hyvinvointiyhteiskunnan perustusten lujittamisesta. Ilman osaavaa työvoimaa ei yrityksillä ole mahdollisuuksia menestyä ja työllistää. Suomi myös ikääntyy ja tarvitsemme lisää veronmaksajia, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa voidaan vahvistaa.