Isoja asiakokonaisuuksia alkuvuoteen 2024

Kauppakamarin vuosi 2024 on lähtenyt käyntiin monipuolisesti. Menossa on paljon uudistuksia maakunnan eri sektoreilla ja muutamia alueen elinkeinoelämään suoraan tai välillisesti vaikuttavia keskeisiä isoja kysymyksiä on ollut työpöydällä alkuvuodesta. Yhtenä näistä on työvoimapalveluiden uudistus, jossa erityisesti yrityspalveluiden saumaton jatkuvuus on alueen yrityksille tärkeää. Työllisyyspalveluiden siirtyessä valtiolta ja yhdeltä maakunnalliselta viranomaiselta kolmelle kuntavetoiselle alueelle. On tärkeää rakentaa heti alussa luontevat ja hyvät vuorovaikutussuhteet kaikkien kolmen alueen kanssa, jotta kauppakamarin välittämä elinkeinoelämän viesti tulee kuulluksi myös uudessa toimintamallissa.

Samaan aikaan toinen alueen keskeinen toimija Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa rakentaa uutta kumppanuusstrategiaa. Kauppakamarin kannalta on tärkeää, että nyt muodostettavat kumppanuuksien toimintamallit ovat sellaisia, jossa alueen elinkeinoelämän ääni pääsee kuulumaan Eloisan hankintojen ja yhteistyön kehittämisessä. Merkittävänä julkisena hankkijana Eloisalla on suuri aluetaloudellinen merkitys siinä, miten alueen yritykset voivat olla mukana tarjoamassa tuotteita ja palveluita.

Kolmas iso teema on valtion teollisuuspoliittisen strategian valmistelu. Valtion hallitusohjelmaan kirjattuna kunnianhimoisena tavoitteena on Suomalaisen PK teollisuuden viennin ja kasvun raju vahvistaminen. On erittäin myönteistä, että hallitus on kiinnittänyt huomiota tähän. Siksi on tärkeää, että saamme alueemme teollisuudelta kerättyä ne keskeiset viestit ja työkalut, joita teollisuus tarvitsee päästäkseen tuohon tavoitteeseen. Paras asiantuntemus näistä on teollisuudella itsellään ja suurin kasvupotentiaali on nimenomaan maakuntien kasvuhaluisessa teollisuudessa, jonka kasvukyky mahdollistetaan hallituksen oikeansuuntaisilla toimilla.

Liikennepuolella on niin ikään meneillä laajoja ohjelmapäivityksiä. Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on vuodelta 2021, tästä johtuen siinä on merkittäviä päivitystarpeita mm. Venäjän ja logistiikan virtojen muutosten suhteen. Saimaan kanavan käytön haasteet ovat vieneet kuljetuksia uudella tavalla kumipyörille ja rautateille, puuta ei enää tule Venäjältä ja matkailuvirtoja käännetään kohti länttä. Huoltovarmuusmielessä on syytä arvioida myös kuljetusyhteyksiä satamiin uudesta näkökulmasta. Samaan aikaan päivitettävänä on valtion Liikenne 12 ohjelma. Liikenteen rahat ovat tiukassa ja uusia hankkeita on varmasti vaikea saada ohjelmaan laajasti sisään. Työskentelemme kuitenkin vahvasti mm. valtatie 14 Juva-Savonlinna-Parikkala välin saamiseksi strategisten hankkeiden listalle. Saavutettavuutta on pyritty edistämään selvittämällä yritysten tarpeita Savon radan aamuyhteydelle Helsinkiin. Asian tiimoilta tavattiin myös VR:n johtoa tammikuussa.

Osaamisen sektorilla vahvistamme yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä rakentamalla Pohjois-Karjalan kauppakamarin hyväksi koetulla mallilla oppilaitosten auditointeja. Tässä koulutusohjelmien auditoinnissa auditoijina toimivat alueen yritykset ja kohteena ovat yksittäiset koulutusohjelmat. Näin saadaan arvokasta kehittämispohjaa koulutusohjelmiin sekä lisätään yritysten, opettajien ja oppilaitosten vuorovaikutusta ja työelämätuntemusta.

Kauppakamari toimii monella sektorilla alueen yritysten toimintaympäristön puolesta. Otamme mielellämme vastaan myös kommentteja ja ajatuksia siitä mikä teille jäsenille on tärkeää.

Teppo Leinonen
Toimitusjohtaja
Etelä-Savon kauppakamari