EU:n ja Britannian välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt (päivitetty 22.4.2021)

Euroopan unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta tekivät 24.12.2020 väliaikaisen kauppasopimuksen, jota sovelletaan siihen asti, kunnes lopullinen sopimus ratifioidaan. Väliaikainen sopimus sisältää määräyksiä EU:sta ja Britanniasta peräisin olevien tavaroiden vastavuoroisesta etuuskohtelusta. Jos tavaroita pidetään sopimuksen mukaisina alkuperätuotteina, niistä ei kanneta tullia.

Sopimuksen mukaiset alkuperätuotteet

Jotta tuonnissa EU:hun tai Britanniaan saa tullietuuskohtelun, tuotteen on oltava sopimuksen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote. Alkuperä todistetaan tullille alkuperäselvityksellä. Ennen kuin tuotteille laaditaan alkuperäselvitys, täytyy oikeutus etuuskohteluun varmistaa sopimuksen tuotekohtaisista alkuperäsäännöistä. Niissä määritellään, millä edellytyksillä tuote katsotaan alkuperätuotteeksi.

Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt ovat kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteessä ORIG-2 (s. 439–488) ja niiden soveltamista koskevat alkuhuomautukset liitteessä ORIG-1 (s. 431–438). Alkuhuomautuksissa on määritelmät tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä käytetyille lyhenteille, termeille sekä prosesseille. Niissä myös kerrotaan tarkemmin, miten lasketaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvot.