Etelä-Savon yrityksille EU:n kestävän kasvun ohjelma on tärkeä mahdollisuus - tuki- ja hankeosaamisen vajeet voivat vaarantaa tukien hyödyntämisen

Etelä-Savon kauppakamarin Teollisuusvaliokunnan jäsenyrityksiä korona on kohdellut hyvin eri tavoin, riippuen liiketoiminta-alueesta. Osalla yrityksistä liikevaihto sekä tilauskanta ovat jopa kasvussa, kun taas joillakin toimialoilla korona on pudottanut rankasti liiketoiminnan laajuutta sekä kannattavuutta.

"Koronan aiheuttaman yleisen talousnotkahduksen vaikutuksia ei pidä vähätellä, mutta negatiivisten uutisten kuohun alla meillä on myös vahvaa kehitystä alueen yrityksillä. Paljon on tervettä hyvinvoivaa teollista- ja muuta yritystoimintaa, jotka työllistävät ja pitävät yhteiskunnan rattaita pyörimässä", Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Markus Tykkyläinen tiivistää Teollisuusvaliokunnan jäsenyritysten kuulumisia.

Alueen yritysten näkemykset tulevaisuudesta ovat vahvasti sidoksissa yleisen talouden kehittymiseen, mutta yrityksillä on vahva luottamus tulevaisuuteen.

Niissä yrityksissä, joissa tilauskannassa on tapahtunut tilapäiseksi tulkittua notkahdusta, on monessa tapauksessa löydetty joustavia järjestelyitä henkilöstöryhmien kanssa. Lomautuksia ja irtisanomisiakin on alueen yrityksissä jouduttu toteuttamaan, mutta henkilöstöryhmien hyvän yhteistyön ansiosta negatiivisia vaikutuksia on voitu minimoida.

Etelä-Savon kauppakamari toimii aktiivisesti alueen yrityselämän edunvalvonnassa, ja ajankohtaisena asiana ovat erilaiset talouden elvytykseen suunnattavien tukien hyödyntämisen edesauttaminen alueen yrityksissä. Erilaisia julkisen sektorin tukimekanismeja yrityksille on useampia tällä hetkellä jo käytössä, ja uusia tukimekanismeja on valmisteilla.

Merkittävin uusi tuki tulee olemaan EU:n kestävän kasvun tuki. Tämän uuden tukimekanismin pelisäännöt ovat vielä avoimet. Etelä-Savon kauppakamarin jäsenyrityksillä osaaminen erilaisiin hankemekanismeihin, ja niiden hyödyntämiseen, on heikkoa. Kuitenkin EU:n tukimekanismien merkitys on paitsi yritysten, mutta eri alueidenkin kehittymisen kannalta, tunnistettu olennaisen tärkeäksi.

Teollisuusvaliokunta näkee koko Etelä-Savon kannalta hyvin tärkeäksi, että alueen yritykset havahtuvat juuri nyt valmistelemaan todellisiin liiketoimintatarpeisiin liittyviä hankeaihioita. Riskinä tunnistetaan, että matala tiedollinen taso tukimekanismeista ja hankemaisesta työskentelystä johtaisi siihen, että Etelä-Savo ei pystyisi hyödyntämään nyt tarjolla olevia historiallisia tukimekanismeja. Teollisuusvaliokunnan jäsenyritysten keskusteluissa tunnistetaan haasteena pukea todelliset liiketoiminnan tarpeet hankkeiden kriteeristöihin. Tässä tullaan tarvitsemaan tukimekanismit paremmin tuntevien tahojen apua ruohonjuuritasolla. Etelä-Savon kauppakamarin antaman asiantuntija-avun lisäksi Etelä-Savossa toimivat kehitysyhtiöt, kuntien elinkeinotoimet, sekä Etelä-Savon maakuntaliitto ovat keskeisessä roolissa asiantuntija-avun tarjoamisessa.

"Vaikka EU:n Kestävän kasvun tukimekanismin säännöt ovat vielä epäselvät, yritysten kannattaa nyt pikaisesti käynnistää omien aitojen tarpeiden muotoilu hankeaihioksi. Kun pelisäännöt ovat selvät, tulee olemaan kova kiire. Etelä-Savon kauppakamari on valmistelussa ajan hermolla, ja auttaa mahdollisuuksien mukaan alueen yrityksiä uusiin tukimekanismeihin liittyen", Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen painottaa.

Teppo Leinosen käsityksen mukaan EU:n Kestävän kasvun tukien pelisäännöistä on lisätietoa vuoden 2020 loppuun mennessä.


Lisätietoja:
Markus Tykkyläinen, Etelä- Savon kauppakamarin Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja, puh. 050 596 5482
Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamarin puheenjohtaja, puh. 044 7700 592