Hallitukset töihin Etelä-Savossa -hankepaketti starttaa elokuussa - ilmoittaudu mukaan!

Kiinnostaako sinua tai organisaatiotasi hallitustyöskentelyn tuomat mahdollisuudet? Haluaisitko selvittää olisiko hallitustyöskentelyn kehittäminen teille ajankohtaista? Haluatko vinkkejä hallitustyöskentelyn aloittamiseen, laajentamiseen taikka kehittämiseen?

Etelä-Savon kauppakamari on mukana Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hankkeessa osatoteuttajana, jossa keskitymme yritysten toimintaedellytysten ja muutoskyvykkyyden kehittämiseen hallitustyöskentelyn näkökulmasta. Hankekokonaisuuden päätoteuttajana toimii Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina kauppakamarin lisäksi ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hallitukset töihin Etelä-Savossa -hankepaketin tavoitteena on tavoittaa ja aktivoida alueen pk-yritykset tunnistamaan hallitustyön tuoma lisäarvo. Sen kautta yritykset lähtevät käynnistämään tai uudistamaan hallitustyöskentelyä, omien tarpeidensa mukaisesti. Yritysten kehittyminen ja kehittäminen, heidän omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan, on keskiössä. Hankkeen toimenpiteillä pyritään akvitoimaan pk-yritysten hallitustyöskentelyä, joka mahdollistaa yritysten suunnitelmallisempaa kehittymistä ja kasvua sekä muutoskyvykkyyttä.

Hankepaketin osalta kontaktoidaan alueen pk-yrityksiä sekä järjestetään erilaisia ajankohtais-, verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia hallitustyösentelyyn liittyen. Lisäksi analysoidaan halukkaita yrityksiä ja heidän hallitustyöskentelyä sekä kehittämistarpeita eri toimenpiteiden kautta.

Ilmoita kiinnostuksesi hankkeeseen meille, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon hankkeen toimenpiteistä ja mahdollisuuksista!