Kauppakamarikysely: Hallituksen koronatoiminta yritysten mielestä sekavaa ja ennakoimatonta

Kauppakamarien jäsenyritysten mielestä hallituksen koronatoimet ovat olleet yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta sekavia ja ennakoimattomia. Kyselyyn vastanneista noin 2700 yrityksistä 67 prosenttia katsoi, että hallituksen toiminta koronan hoidossa on ollut melko tai erittäin sekavaa. Erittäin selkeänä ja ennakoitavana hallituksen toimintaa piti vain 2 prosenttia vastanneista yrityksistä.

”Ennakoitavuus ja päätösten selkeys on liiketoiminnalle erittäin tärkeää. Yritykset pystyvät sopeutumaan ikäviinkin asioihin, kunhan ne ovat tiedossa mahdollisimman ajoissa, eivät jätä tulkinnanvaraa ja niistä viestitään selkeästi. Koronatilanteessa ennakoitavuuden ja selkeyden tärkeys korostuu. Niiden puute on ollut erittäin haitallista liiketoiminnalle muutoinkin hankalassa tilanteessa. Tämä on otettava vakavasti huomioon myös yhteiskunnan mahdollisimman sujuvan avaamisen suhteen”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Lähes kolmasosa yrityksistä uskoo liikevaihdon kasvavan loppuvuonna

Koronavuosi 2020 kohteli useita yrityksiä todella kaltoin, mutta toisilla yrityksillä liikevaihto jopa kasvoi. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 28 prosenttia kertoo, että liikevaihto kasvoi 1–50 prosenttia viime vuoden aikana. Viidennes yrityksistä kertoi liikevaihdon pysyneen ennallaan ja puolet yrityksistä kertoi liikevaihdon laskeneen.

”Vaikka osa yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan niin onhan se hurjaa, vaikkakin odotettua, että puolella yrityksistä liikevaihto laski. Kaikille yllätyksenä on tullut se, että siitä huolimatta tuotanto laski vuonna 2020 vain 2,8 prosenttia”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Positiivista ja jopa yllättävääkin Kotamäen mukaan on yritysten näkemykset loppuvuodelle. Lähes kolmasosa yrityksistä uskoo, että liikevaihto kasvaa loppuvuoden aikana 1–50 prosenttia. Noin kolmasosa arvelee sen pysyvän ennallaan ja hieman yli kolmasosa uskoo liikevaihdon laskevan.

”Yritysten odotukset tulevasta ovat paremmat kuin pitkään aikaan. Yrittäjien ajatteluun kuuluu usko omaan tekemiseen; se on positiivinen asia ja näkyy myös kyselyn tuloksissa”, sanoo Kotamäki.

Riskit tulevat rajoilta – uusia virusmuunnoksia ei saa päästää enää maahan

Kotamäen mukaan nyt on olemassa kaikki mahdollisuuden nopeaankin elpymiseen. Riskejä kuitenkin on. Ja ne riskit kietoutuvat osittain juuri hallituksen toimien ennakoitavuuteen ja selkeyteen.

”Hallituksen toimet herättävät kysymyksiä; joudutaanko tekemään lisää ja pidempiaikaisia sulkutoimenpiteitä ja millä tavalla niistä viestitään. Nyt tarvittaisiin mahdollisimman selkeitä linjauksia ja ennakoitavuutta. Maaperä on hyvä, hallitukselta tarvitaan vain oikeanlaista polttoainetta”, Kotamäki kuvailee.

Erityisesti Kotamäki patistaa hallitusta sulkemaan rajat koronalta. Suurin katastrofi yrityksille ja sitä myöten koko Suomelle olisi uusi virusmuunnos, johon rokotteet eivät purisi. Suomen kaukaisen ja osin eristäytyneen maantieteellisen aseman ansiosta uusien virusmuunnoksien rantautuminen olisi mahdollista estää tai niiden tuloa voitaisiin viivästyttää.

”Tästä on puhuttu niin paljon, että luulisi lainsäädännön pian taipuvan tiukempaan rajakontrolliin. Monen muun maan tapaan tulisi vaatia rajojen yli Suomeen tulevilta todistus negatiivisesta testituloksesta”, Kotamäki sanoo.

Etelä-Savon yritykset maan keskiarvoa kriittisempiä hallituksen toimintaa kohtaan. Liikevaihdon kehitys ja odotukset maan keskiarvoa parempaa.

Etelä-Savossa hallituksen toimintaan oltiin keskimääräistä tyytymättömämpiä. Vastaajista 72,6 prosenttia piti hallituksen toimintaa melko tai erittäin sekavana. Melko selkeänä toimintaa piti noin neljännes vastaajista ja erittäin selkeänä ei yksikään.

Etelä-Savon yrityksistä valtaosalla (n.80 %) ostovelkoja ei ole kertynyt, merkittävässä määrin ostovelkoja on kertynyt noin 8 %: lle vastaajista. Myyntisaamisten kertymistä raportoi noin kolmannes vastaajista. Myöskään maksuaikojen pidennyksiä ei ole tarvinnut tehdä kovinkaan paljoa.

Liikevaihdon muutoksen suhteen eteläsavolaiset vastaajayritykset jakautuvat karkeasti kolmeen osaan 29,4 %:lla liikevaihto kasvoi. Liikevaihto pysyi ennallaan 31,4 %:lla ja laski 39,2%:lla. Liikevaihtoa kasvattaneiden osuus Etelä-Savossa oli maan keskiarvoa korkeampi. Liikevaihdon lasku oli myös Etelä-Savossa maan keskiarvoa maltillisempaa. Valtakunnallisesti liikevaihdon laskua raportoi kyselyssä jopa puolet yrityksistä.

”Vastausten valossa Etelä-Savossa sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset näyttävät olevan muuta maata maltillisempia. Tulevaisuuden näkymien valossa Etelä-Savon vastaukset ovat maan keskiarvoa parempia, mikä antaa toivoa kriisistä toipumiseen. Liikevaihdon kasvua tälle vuodelle odottaa yli 40 % yrityksistä kun valtakunnallinen keskiarvo on noin kolmannes. Toisaalta henkilöstön määrän vähenemistä ennakoidaan edelleen maan keskiarvoa useammin, mikä on huolestuttavaa ottaen huomioon työllisyystilanteen palautumisen mahdollisuudet nopeasti kriisin jälkeen.” toteaa Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, juho.romakkaniemi@chamber.fi, +358 40 050 5269

Pääekonomisti Mauri Kotamäki, mauri.kotamaki@chamber.fi, +358 44 585 4298

Lisätietoja Etelä-Savon osalta:
toimitusjohtaja Teppo Leinonen, 044 7700 592, teppo.leinonen@chamber.fi

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 2681 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu v.2020: 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10. ja 1.12 sekä 2.2.2021

Jatkotiedote 27.3.