Kevätkokous 2021: Kestävä kuntatalous antaa parhaat lähtökohdat elinvoiman kehittämiselle

Sunnuntaina 13.6. käytävissä kuntavaaleissa valitaan joukko uusia kuntapäättäjiä. Alkavan valtuustokauden keskeisimpiä tehtäviä tulee olla kuntatalouden saattaminen kestävälle ja tasapainoiselle pohjalle.

Kuntien velkaantuminen ja jatkuva verojen ja maksujen kiristyminen luo epävarmuutta ja heikentää kunnan vetovoimaa yritysten ja asukkaiden silmissä. Talouden tasapainottamisessa on pyrittävä käymään läpi tehtäviä, joihin aidosti on varaa ja jotka ovat elinvoiman kannalta keskeisiä. Samalla on oltava valmius tehdä rohkeita, kasvua tukevia tulevaisuusinvestointeja, kuten kehittää laajakaistayhteyksiä tai sähköisiä palvelujärjestelmiä. Kestävän kuntatalouden tiekarttaa tulisi laatia aktiivisesti sidosryhmiä, yrityksiä ja asukkaita kuunnellen ja työhön osallistaen.

Hyvin hoidettu kuntatalous luo kuntaan ennakoitavuuden ja luottamuksen ilmapiiriä, mitä elinkeinoelämä pitää tärkeänä. Velkarahalla hoidettu kunta ei ole houkutteleva sijoittumispaikka uusille yrityksille, eikä luo näkymää dynaamisesta työvoimaa houkuttelevasta asuinympäristöstä. Kuntataloutta on kasvatettava luomalla edellytyksiä uuden työn syntymiselle sekä rakentamalla yrittämiseen kannustavaa ilmapiiriä ja positiivista investointiympäristöä.

Nykyjärjestelmää on mahdollista kehittää. Kaikkien muutosten ei tarvitse olla radikaaleja. Erilaiset sähköiset ratkaisut, digitalisaatio sekä työn tekemisen muutos ja uudenlaiset yhteistyön tavat kuntien välillä luovat mahdollisuuksia hakea säästöjä ilman palveluiden heikentämistä. On myös mahdollista tehdä vähemmän mutta laadukkaammin.

Avaimet ovat nyt valittavien kuntapäättäjien käsissä. Kauppakamari on omalta osaltaan valmis olemaan mukana ja tuomaan elinkeinoelämän näkemyksen yhteiseksi hyväksi.