Kuljetusalalla on töitä ekologisesti ajavalle asiakaspalvelutaitoiselle kuljettajalle

Etelä-Savossa ns. kumipyöräkuljetus työllistää noin 2300 työntekijää 641 toimipaikassa. Kuljettajan työstä vain 20 % on ajamista. Työpäivä koostuu myös lastauksesta, asiakaspalvelusta ja usein myös reittien suunnittelusta. Kuljettajan pätevyys koostuu niin ajokorttiluokasta kuin muustakin osaamisesta. Päteviä kuljetusalan ammattilaisia töihin välittää Etelä-Savon TE-toimisto.

Etelä-Savossa kuljetusala keskittyy, yrityskoko on pientä

Etelä-Savossa kuljetusalalla on 641 toimipaikkaa. Tilastokeskuksen Alueellinen yritystoimintatilaston mukaan vuosien 2015–2019 aikana ala on keskittynyt kaikkia toimialoja keskimääräistä enemmän ja enemmän kuin kuljetusala koko Suomessa, kertoo ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Vaikka alan henkilöstömäärä on Etelä-Savossa laskenut, on toimipaikkojen määrä laskenut selvästi enemmän. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla työskenteli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2019 lopussa Etelä-Savossa noin 2 600 työntekijää. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan tieliikenteen tavarakuljetuksen ammateissa työskenteli noin samana ajankohtana noin 1 400 työntekijää. Ala on vahvasti miesvaltainen. Naisia on toimialan noin 2 600 työpaikassa 350. Etelä-Savon kuljetusalan toimipaikoissa työskenteli v. 2019 keskimäärin 4 henkilöä (koko maassa 6). Liikevaihto on Etelä-Savossa kasvanut vain 4 %, kun alan kasvu koko maassa oli 5-vuotisjaksolla 15 %. Työssä olevaa henkilöä kohti liikevaihto kasvoi Etelä-Savossa 9 % ja koko maassa 15 %.

Mikkelin sijainti on ihanteellinen kuljetusalan solmukohdaksi

Vaikka Etelä-Savo on taloudellisesti ja maantieteellisesti pieni markkina ja maakunnan kuljetusalan yritysten koko on Suomen pienimpiä, on maakunnalla yksi ylivoimainen kilpailuetu. Se on sijainti, painottaa toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL Itä-Suomesta. Erityisesti Mikkelin sijainti on erinomainen pohjoinen etelä- suuntaisissa kuljetuksissa kuljettajien vuoronvaihtopaikkoina ja terminaalien sijoittumispaikkoina. Kun ns. runkokuljetuksena lähtenyt pitkänmatkan kuljetus on lähtenyt Helsingistä esimerkiksi kohti Kuopiota, kuski vaihtuu Mikkelissä ja uusi kuljettaja vie lastin perille Kuopioon. Ja toinen kuljettaja palaa takaisin uuden kuorman kanssa Helsinkiin. Molemmat kuljettajat pääsevät siis yöksi kotiin, kertoo Lappalainen.

Kuljetusalalla on tarjolla monipuolisia töitä

Kun eteläsavolaisissa kuljetusalan yrityksissä lisätään kalustoa, syntyy heti tarvetta lisätyövoimasta. Kysyntää on erilaisiin tehtäviin. Maakunnassa työllistävät hyvin puutavaran ajosta jätekuljetuksiin ja pakettien jakelusta nosturiautotöihin, maanrakennuskuljetuksia ja maidon ajoa unohtamatta.
Lappalaisen mukaan monelle tulee yllätyksenä, että kuljettajan työajasta ajamista on vain noin 20 %. Onhan toki heitäkin, jotka ajavat ja asuvat autossa koko viikon. He ajavat tuona aikana jopa 3 500 kilometriä ja suunnittelevat reittinsä varsin itsenäisesti kuljettaessaan tavaroita ympäri maata, kuvailee Lappalainen. Mutta toisaalta raakapuukuljetuksissa ajetaan pitkin metsäteitä, kuormataan puut nosturilla ja viedään puut tehtaille ja sahoille, joissa lasti puretaan. Jakeluauton kuljettajat puolestaan tulevat joskus puolenyön aikaan terminaalille, lastaavat auton reitin mukaisessa järjestyksessä ja kuljettavat tavarat asiakkaille tarkan reittisuunnitelman ja aikataulun mukaan päivittäin, kuvailee Lappalainen.

Kuljetusalan osaamisvaatimukset ovat laajat

Kuljetusalalla hyvän ajantaidon lisäksi kuljettajalta edellytetään vastuullisuutta, tuoteosaamista, lastin käsittelytaitoa, auton lisälaitteiden käsittelytaitoa sekä asiakaspalveluosaamista, luettelee Lappalainen. Vuorovaikutustaidot, kielitaito ja atk-osaaminen ovat korostuneet. Myös tällä alalla näkyy ilmastonmuutoksen torjumisen kädenjälkitoiminta. Asiakkaat esim. kunnat kirjaavat jo kuljetusten kilpailutuksiin vaatimuksia kuljetusvälineiden päästörajoista. Esimerkiksi asiakas voi vaatia hyvinkin uutta kuljetuskalustoa työtehtäviinsä ja vuosittaista raportointia kuljetustehtävistä syntyneistä päästöistä, sanoo Lappalainen. Yrittäjät seuraavat tarkkaan kuljettajien ajotapoja ja polttoainekulutusta. Etelä-Savossakin on kaasukäyttöisiä kuorma-autoja ja niille jo kohtalaisesti tankkauspisteitä.

Lappalaisen mukaan kuljettajien osaamista tulisi parantaa erityisesti kuorman käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvien lisälaitteiden hallinnassa ja erilaisten kuormien kiinnittämisessä. Kun kuljetetaan erilaisia tuotteita, niin kuorman kiinnittäminen ja käsittely voi vaatia erityisosaamista. Kuorman tekemisessä pitää huomioida myös ajojärjestys, jossa huomioidaan tuotteen kiireellisyys, kuljetusreitti ja painon jakautuminen ajoneuvoon. Yrittäjien autoissa on monenlaisia kuljetuksen ohjaukseen liittyviä laitteita ja niiden käyttöä tulisi harjoitella monipuolisesti myös opiskeluaikana, sanoo Lappalainen. Maakunnassa on ollut pitkään hyvää yhteistyötä esimerkiksi puutavarakuljetuksen toimijoiden ja oppilaitosten välillä. Näin työelämän vaatimukset on saatu hyvin integroitua alan opetukseen. Tavoitteena on aloittaa erilaiset verkostotapaamiset uudelleen, jos koronapandemia sen mahdollistaa.

Kuljetusalan tulevaisuus on hyvä

SKAL:in barometrin mukaan jäsenyrityksistä 30 % on kokenut rekrytointiongelmia. Suurin osa rekrytoinneista on hoitunut suoraan ja sosiaalisen median kautta. Yrityksistä 20 % on käyttänyt TE-toimistojen palveluja. Lappalaisen mukaan ala kiinnostaa hyvin nuoria sekä naisia. Alan palkkaus on hyvä, ajoneuvot ovat kunnossa, työssäoppimisesta huolehditaan ja robotiikka hoitaa raskaat työt. Työtehtäviä voi muuttaa elämäntilanteen mukaan ja etenemismahdollisuuksia esimieheksi ja yrittäjäksi on.

Kuljetusalan tulevaisuuden Lappalainen näkee hyväksi. Kyllä dronekuljetukset ovat varmasti tulevaisuutta, mutta rajallisina ja kokeiluina. Erilaisia tavaroita tullaan kuljettamaan aina ja kaikkea ei raiteilla tai lennättämällä perille, esimerkiksi haja-asutusalueelle, saa vietyä. Kuljetusalan ekologisuus tulee korostumaan jatkossa yhä enemmän. Diesel on käyttövoimana vielä pitkään, mutta kaasu ja sähkö tulevat pikkuhiljaa myös kuljetuskaluston käyttövoimaksi.

TE-palveluilta kuljetusala toivoo päteviä työnhakijoita

Lappalaisen mukaan kuljetusalan yrittäjät ovat saaneet TE-palveluilta apuja niin koulutusasioissa kuin neuvontaa palkkatuissa. Palautetta Lappalainen haluaa antaa työnhakijoiden pätevyydestä kuljetusalalle. Ovatko kaikki työnhakijoina olevat kuljettajat päteviä kuljettajia, Lappalainen kysyy. TE-palveluissa huomioita tulisi kiinnittää työnhakijoiden ammattipätevyyden kohentamiseen. Kuljetusalaa kiinnostavat esimerkiksi Puolustusvoimista kotiutuvat kuljettajat. Hän heittää pallon TE-palveluille: Miten saisimme Puolustusvoimista kotiutuvat kuljettajat jatkamaan siviilissäkin kuljetusalalla? Miten löytäisimme heidät ja markkinoisimme toimialaa?

Lue lisää