Opiskelijoiden apurahat nyt haettavana!

Hilja ja Alpo Savolaisen rahaston apurahat alueen opiskelijoille on haettavana vuoden loppuun saakka.

Kenelle?
​​​​​​​
Apurahat myönnetään hakemusten perusteella taloudellisten ja teknisten alojen päätoimisille opiskelijoille, jotka ovat kotoisin tai asuvat vakituisesti Etelä-Savon kauppakamarin alueella (Etelä-Savon maakunta). Apurahaa ei myönnetä heille, jotka ovat saaneet rahastolta apurahan viimeisen kahden vuoden aikana.

Hakeminen?
Voit hakea apurahaa opintoihin tai opinnäytetyön tekemiseen alla olevalla lomakkeella (käännöksen alla). Apuraha opintoihin on enintään 500 euroa ja opinnäytetöiden apuraha enintään 1500 euroa. Valitse lomakkeen alusta kumpaa apurahaa haet (vaikuttaa kysyttäviin kysymyksiin). Kerro hakemuksessa perustelut miten apuraha edistäisi opintojasi ja miksi juuri sinun tulisi saada apuraha.

Liitteenä tulee toimittaa opintotodistus sekä ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi asuinpaikka tai syntymäkunta (joka sijaitsee Etelä-Savossa).

Hakemukset tulee lähetää viimeistään 31.12.2021!

Päätökset apurahoista tehdään alkuvuodesta 2022 (helmi-maaliskuu). Hakijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä päätösten jälkeen, ilmoitathan siis sellaiset yhteystiedot (sähköposti), jotka ovat toiminnassa silloin.

Lisätiedot: etelasavo@kauppakamari.fi, Teppo Leinonen: 0447700592.


The Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto (trust) distributes scholarships to students in or from South Savo area. Please leave your application at the latest on 31st of December.

To Whom?
Scholarships are cranted based on the applications to a full-time students in the economic and technical fields. The applicant must permanently reside or be from South Savo area. The scholarsip will not be cranted to those who have received a scholarship from the fund within two years.

Applying?
You can apply for a scholarship for your studies or for your thesis using the application form below. The scholarship for studies is a maximum of 500 euros and the scholarship for theses is a maximum of 1500 euros. Select which scholarsip you are applying for in the beginning of the application form. In the application, explain how the scholarship will effect to your studies and why you should receive the scholarship.

Please attach a study certificate and an extract form the population information system, which will indicate that you reside or are from South Savo area.

Applications must be submitted at the latest on 31st of December!

Scholarships are awarded at the beginning of the year 2022 (February-March). Every applicant will be contacted personally after the decisions, so please provide such contacts (email) that will be valid at the time.

Additional information: etelasavo@chamber.fi, Teppo Leinonen: +358447700592.