Viitostie ry esitteli uuden selvityksen Viitostien vaikutuksesta tien varren elinvoimalle

Työtä viitostien eteen on tehty vuosikymmeniä ja työtä jatketaan edelleen, yhdessä. Yhdistykseen kuuluu 21 kuntaa, kuntayhtymä ja kaksi alueellista kauppakamaria (Etelä-Savo ja Kuopio). Tavoitteena on ympärivuotinen ja yhtäjaksoinen 100 km/h palvelutaso Lusista Kuusamoon.

Viitostien kehittäminen tukee valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja strategisia linjauksia

Viitostie ry on tilannut uuden, ajantasaisen selvityksen viitostien merkityksestä tien varren kuntien ja kaupunkien elinvoimalle. Viitostie on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä: tiellä on vahvat metsä- ja elintarviketeollisuuden kuljetusvirrat ja se on merkittävä työmatkaliikenteen ja joukkoliikenteen pääväylä. Lisäksi viitostie on itäisen Suomen matkailun ja monipaikkaisen asumisen tärkein yhteys. Selvitys on tiedotteen liitteenä.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistuu 12 vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoitteita ja strategisia linjauksia viitostien kehittäminen tukee. Marraskuun 12. päivä Viitostie ry:n hallitus esitteli selvityksen sekä keskusteli liikennehankkeista ja valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta useamman eri tahon kanssa.

Monta tapaamista hyvässä hengessä

Valtiovarainministeriössä tavattiin ministeri Matti Vanhanen sekä erityisavustaja Jari Flinck. Keskustelu oli hyvähenkinen ja kannustava. Ministeri Vanhanen avasi käynnissä olevia asioita valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä Viitostien edustajat tapasivat liikenne- ja viestintäministeri Harakan erityisavustaja Ilkka Hamusen. Osastopäällikkö, ylijohtaja Sabina Lindströmin ja kehittämisyksikön johtaja Timo Kievarin kanssa on sovittu marraskuulle etäkokous.

Väylävirastossa hallitus tapasi pääjohtaja Kari Wihlmanin, liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajalan, johtaja Anna Jokelan ja toimialajohtaja Mirja Noukkan.

Päivän päätteeksi hallitus tapasi vielä ministeri Jari Lepän, avustaja Janne Tariman sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman parlamentaarinen ohjausryhmän jäseniä. Paikalla heistä olivat kansanedustajat Markku Eestilä, Raimo Piirainen, Janne Heikkinen, Toimi Kankaanniemi, Sheikki Laakso, Arto Pirttilahti, Seppo Eskelinen ja Ari Torniainen.

Viitostie ry:n hallituksesta paikalla olivat edustajat Mikkelistä Kemijärvelle. Yhdistyksen tavoitteena on valtion sitoutuminen Viitostien pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ministeriön edustajat pitivät hyvänä, että Viitostien parantamista on tarkasteltu laajana kokonaisuutena maakuntarajat ylittävästi. Viitostien kehittämistarpeista on laadittu selvitys pitkälle aikavälille, mikä tukee osaltaan valtion vaalikaudet ylittävää liikennejärjestelmän tarkastelua.

Lisätietoja:
Viitostie ry:n puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi

Viitostie ry:n sihteeri ja tiedottaja, Saara Liukkonen, puh. 040 5020 583, saaraliu@saaraliu.fi

Viitostie ry:n varapuheenjohtaja, maakuntaneuvos Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, markkukakriainen@live.com

Viitostien varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi


Viitostie ry
Viitostie ry on Viitostien eli Valtatie 5:n varren kuntien sekä yritysten muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Suomen valtatie 5:ttä liikenne- ja matkailureittinä kotimaassa ja ulkomailla sekä edistää liikenteen, saavutettavuuden ja elinvoiman kehitystä sen vaikutusalueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii valtatie 5:n edunvalvojana ja edistää tarvittavaa tutkimus- ja kehitystyötä, julkaisee valtatie 5:n vaikutusalueen liikennettä ja elinvoimaa edistävää esite- ja muuta aineistoa, järjestää tiedotus- ja asiantuntijatilaisuuksia sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja kannanottoja.
www.viitostie.fi