Etelä-Savon kasvuyritysrahasto on odotettu ja tervetullut lisä maakunnan yritysten kasvun keinovalikoimaan

Pitkään valmisteltu Etelä-Savon Kasvuyritysrahasto sai markkinointiluvan joitakin viikkoja sitten, lehdissäkin olleiden tietojen mukaan kysyntä on ollut hyvää. Vastaavia rahastoja on ollut eri puolilla suomea jo jonkin aikaa mutta Etelä-Savosta sellainen on puuttunut.

Etelä-Savon kasvuyritysrahaston kohteena on voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakevat siemen- ja kasvuvaiheen yritykset, joilla on selkeä yhteys maakuntaan. Kyseisellä rahastolla voidaan siis parhaimmillaan saada rahoitettua se kriittinen askel uuteen menestystarinaan Etelä-Savossa.

Rahaston koko on 3,5 M€ tästä Etelä-Savon ELY-Keskus ja maakunnan kaupungit ovat sitoutuneet 1,4 M€ edestä. Yksityistä rahaa haetaan reilut 2 M€. Tällä hetkellä yksityisen rahan osuudesta kerätään sijoitussitoumuksia, joiden suuruusluokka on noin 25.000€-150.000€ Rahaston syntymisen edellytyksenä on riittävä yksityisen rahan määrä. On hyvä myös muistaa että kyse on sijoituksesta, ei hyväntekeväisyydestä, rahastosta voi siis jollakin aikavälillä odottaa myös tuottoa. Rahaston sijoituspäätökset tehdään ammattimaisesti ja sitä hallinnoi hallinnointiyhtiö.

Etelä-Savon kauppakamarin hallinnoima Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto sijoitti rahastoon 25.000€. Haastammekin kaikki mukaan tähän hienoon yhteiseen projektiin. Toivottavasti tarvittava pääoma saadaan kasaan.

Hilja- ja Alpo Savolaisen rahasto on avannut jälleen myös stipendi ja apurahahaun. Hakuun voi tutustua tarkemmin täällä

Teppo Leinonen
toimitusjohtaja
teppo.leinonen(a)kauppakamari.fi
+358 44 7700 592