Etelä-Savon teollisuus haluaa huolehtia henkilöstöstä COVID-19 kriisin yli

Etelä-Savon kauppakamarin Teollisuusvaliokunta korostaa henkilöstön työsuhteiden säilyttämisen sekä paikallisen sopimisen merkitystä COVID-19 epidemian aiheuttaman talouden notkahduksen aikana.

Teollisuusvaliokunnan piirissä olevilla yrityksillä on viime vuosina ollut huomattavia haasteita osaavan työvoiman saamiseksi. Vaikka koronaviruksen seurauksena yritysten tilauskannat tilapäisesti notkahtaisivatkin, työvoiman saatavuuden haasteet tulevat korostumaan jälleen talouden kääntyessä uuteen nousuun. Irtisanomisten sijaan yritysten tulee mahdollisuuksien mukaan välttää irtisanomisia, ja käyttää mahdollisuuksien mukaan työsuhteita säilyttäviä menettelyitä – esimerkiksi lomautuksia.

Talouden laskusuhdanteen ajankohta on erinomainen ajankohta kouluttaa henkilöstöä tulevaisuuden osaamistarpeita varten, sekä kiihdyttää tuotekehitystoimintaa tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseksi. 1990 – luvun alun taantumasta on otettava opiksi, ja hyödynnettävä koulutuksen ja tuotekehityksen mahdollisuudet.

Meneillään oleva talouden poikkeustilanne on korostanut henkilöstöryhmien kanssa tehtävän paikallisen sopimisen merkitystä. Kun yllättävä kulutuskysynnän notkahdus on vaikuttanut monen yrityksen toimintaan, joustavuutta tuova paikallinen sopiminen henkilöstöryhmien kanssa tuo monelle yritykselle kriittisen tärkeää kykyä selvitä henkilöstöryhmien kanssa yhteistyössä poikkeusolosuhteiden yli.

Etelä-Savon kauppakamarin Teollisuusvaliokunta on huolissaan myös kulutuskysynnän kehityksestä. Koronaviruksen aiheuttamat kulutuskysynnän muutokset, sekä muut vaikutukset, ovat vaikuttaneet hyvin eri tavoin alueen teollisuusyritysten toimintaan. Joiltain osin yritysten tuotantoa toimitetaan tällä hetkellä asiakkaiden tai jakeluyhtiöiden varastoihin, mikä ei vastaa todellista markkinaehtoista kulutuskysyntää, vaikka tämä toistaiseksi pitää tuotannon tasoa yllä. Kansainvälisen kaupan osalta Etelä-Savon ulkomaankauppaa harjoittavilla yrityksillä on huolia mahdollisten protektionististen tuontitullien asettamisesta kansainvälisen kaupan rajoittamiseksi. Vielä ei ole indikaatioita laajoista tuontitullien asettamisesta rajoittamaan vapaata kansainvälistä kauppaa, mutta globaalin taantuman jatkuessa riski vapaan kansainvälisen kaupan rajoittamiselle voi kasvaa.

Teollisuusvaliokunta suuntaa katseen tulevaisuuden rakentamiseen, sekä tulevaisuuden menestymisen pullonkauloihin. Valiokunta tulee järjestämään työpajan ja kartoituksen alueen elinkeinoelämän tarpeista digitalisaation sekä ohjelmisto-osaamiseen liittyen.


Etelä-Savon kauppakamarin Teollisuusvaliokunta