Kuntapäättäjillä merkittävä rooli alueen elinvoiman ja elinkeinoelämän parantamisessa

Kuntavaalit on käyty ja seuraavat luottamushenkilöpaikat uudelle valtuustokaudelle ovat jaossa. Parhaimmat onnittelut kaikille valituille! Kuntien luottamushenkilöiden paikkajako on merkittävä seuraava vaihe, jolla voi olla keskeistä vaikutusta kunnan elinvoimaan ja elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittymiseen.

Erityisen toivottavaa olisi, että luottamushenkilöpaikkoja täytettäessä otettaisiin vahvasti huomioon myös valittavien henkilöiden osaaminen ja henkilökohtaiset valmiudet tehtävään. Asioiden sujuvan hoitamisen kannalta on etua siitä, mikäli lautakuntien, toimielinten tai hallitusten jäsenet, ovat sellaisia, joilla on hyvä osaaminen tai hyvät valmiudet kunkin sektorin hoitamiseen. Toki tärkeää on myös aito mielenkiinto aihepiiriä kohtaan ja valmiudet omaksua uutta. Kun toimielinten osaaminen on kunnossa, on päätöksenteko sujuvampaa ja tehdyt päätökset hyvin harkittuja.

Päätöksenteossa yleisesti olisi tärkeää huomioida päätösten elinvoima ja yritysvaikutukset. Monessa kunnassa tähän on olemassa jo prosesseja, mutta pelkkä arviointilomakkeen täyttämien ei sinällään vielä riitä siihen, että siitä aidosti olisi hyötyä. Elinvoima ja yritysvaikutusten arviointi tulisi olla kiinteä osa päätösten valmistelua tekoa ja samalla siten osa sitä keskustelua, joka päätösprosessissa käydään.

Yrityksillä on isot odotukset uusille päättäjille. Kauppakamarin tuoreessa kyselyssä Etelä-Savon yritykset vastasivat kysymykseen, mitkä toimenpiteet parhaiten tukisivat elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittymistä. Näistä neljä eniten vastauksia saaneita toimenpiteitä oli

  1. Panostukset osaavan työvoiman saatavuuteen (52,2%)
  2. Liikenneinfraan investoiminen (35,1%)
  3. Kaavoituksen ja luvituksen nopeus ja helppous (32,4%)
  4. Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen (32,4%).


Näitä tavoitteita kauppakamari on ilomielin ajamassa yhteistyössä uusien päättäjien kanssa.

Omasta ja kauppakamarin toimiston puolesta hyvää ja aurinkoista kesää toivottaen

- Teppo Leinonen