Opiskelijoiden stipendit / apurahat haettavana

Etelä-Savon kauppakamarin yhteydessä toimiva Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto jakaa vuosittain apurahoja alueensa
opiskelijoille.

Kenelle?
Apurahat myönnetään hakemusten perusteella taloudellisten ja teknisten alojen päätoimisille opiskelijoille, jotka ovat kotoisin tai asuvat vakituisesti Etelä-Savon kauppakamarin alueella (Etelä-Savon maakunta pois lukien Heinävesi ja Joroinen) sekä ovat alle 27 vuotiaita. Apurahaa ei myönnetä jatko-opiskelijoille eikä heille, jotka ovat saaneet rahastolta stipendin tai apurahan viimeisen kahden vuoden aikana.

Hakeminen?
Voit hakea apurahaa opintoihin tai opinnäytetyön tekemiseen. Apuraha opintoihin on enintään 500 euroa ja opinnäytetöiden apuraha enintään 1500 euroa.

Mainitse hakemuksessa kumpaa apurahaa haet ja kerro lyhyet perustelut, miksi juuri sinun tulisi saada apuraha. Opinnäytetyön apurahaa haettaessa on mainittava myös opinnäytetyön aihe ja mahdollinen toimeksiantaja.

Vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä on ehdottomasti toimitettava ote väestötietojärjestlemästä sekä opintotodistus. Otteessa tulee ilmetä syntymäkunta sekä nykyinen asuinkunta. Ilmoitathan myös tiliyhteystiedot mahdollisen apurahan maksamista varten. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot ja hakemukset 31.12.2019 mennessä:
www.eskauppakamari.fi/savolaisen-rahasto
etelasavo@kauppakamari.fi, 044 732 1180 (Tiina Ylönen).

Hakemuksen voit lähettää myös postitse:
Etelä-Savon kauppakamari /
Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto
Maaherrankatu 14
50100 Mikkeli.