Osaamisen kehittäminen on avain Etelä-Savon menestymiseen

Osaamisen kehittämisestä on Etelä-Savon kauppakamarin toimesta keskusteltu kuluneen kevään aikana useammalla foorumilla ja yhteistyössä eri tahojen (yritykset, oppilaitokset ja julkisen vallan edustajat) kanssa on aloitettu Suomen itsenäisyyden rahaston sparraamana alueen osaamisen ekosysteemin kehittäminen. Todellinen muutos saadaan aikaiseksi vain koulutusrakenteita edelleen joustavoittamalla ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä tiivistämällä.

Jokaisen työssä käyvän on mm. digitalisaation edistymisen, vihreän siirtymän ja kansainvälistymisen myötä uudistettava ja korotettava osaamistaan jatkuvasti. Elinikäinen oppiminen onkin ainut keino selviytyä työelämän osaamistarpeiden muutoksesta. Oman haasteensa luo lisäksi alueemme väestörakenne ja sen myötä työmarkkinoilta nopeasti eläköitymisen myötä poistuvan työvoiman korvaaminen uusilla tekijöillä. Jokainen eteläsavolainen opiskelija on pidettävä kehittymisessä mukana ja jokaiselle on yhdessä oppilaitosten ja yritysten kanssa löydettävä oma aktiivinen työnteon polkunsa.

Laadukas koulutus ja oppilaitosrajat ylittävä yhteistyö avaa mahdollisuuksia yhä joustavampiin ja täsmäosaamista tuottaviin ratkaisuihin yritystemme tarpeisiin. Oppilaitokset tekevät kuluvan vuoden aikana yhdessä yrityksille digitaalisen oppilaitosyhteystyö -oppaan, jossa avataan erilaiset mahdollisuudet kehittää niin yritysten henkilökunnan osaamista kuin koko liiketoimintaa yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Erilaisten hankkeiden avulla ns. arkityön ohella mahdollisuus kehittää uudenlaisia yrityksiä paremmin palvelevia toimintatapoja. Mm. koulutusporttihankkeessa muodostetaan oppimissoluja yrityksen tiloihin ja opiskelijat eri koulutusasteilla voivat alusta alkaen suuntautua haluamalleen alalle haluamaansa yritykseen. Oppisopimusten ja koulutussopimusten lisääntyminen tuo oppimisen työelämään ja yrityksillä on mahdollisuus opettaa organisaatiokulttuuriaan opiskelijoille jo opintojen alussa. Oppilaitoksen on toki huolehdittava perusosaamisen tasosta ennen opiskelijoiden työelämään lähettämistä.

Etelä-Savon oppilaitosverkosto tarjoaa laadukkaita ja joustavia koulutuspolkuja jokaiselle oppijalle. Meidän tulee olla ylpeitä yhteistyöstämme ja kehittämishalukkuudesta oppilaitosten, yritysten ja päättäjien kesken. Ei ole itsestäänselvyys, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Meillä on sellainen asenne ja sen avulla on mahdollista siirtää isompiakin kiviä kehittymisemme polulta.

Yhteinen osaamisen kehittämisen foorumi on tarpeen yhteisöllisyyden lisäämiseksi, tiedonvaihdon tehostamiseksi ja uusien, innovatiivisten toimintatapojen löytämiseksi ja vahvistamiseksi.