VAALIT: Työelämällä ja osaamisella on ollut ennen ja nyt kohtalon yhteys

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat nopeasti, osaamisen tulee uudistua jatkuvasti. Tämä jatkuva oppiminen helpottuu merkittävästi, kun on rakennettu hyvä perusta oppimiselle. Tämä perusta rakennetaan jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa eli koulutuspolun alkupäässä. Kaikilla peruskoulun päättävillä ei tänä päivänä valitettavasti ole riittäviä perustaitoja, osaamistason lasku näkyy myös PISA-tutkimuksissa.

Jokaisella nuorella on oltava perusasteen päättyessä sujuvat luku-, kirjoitus ja matematiikan taidot. Näiden lisäksi on oltava vahva motivaatio jatko-opintoihin.

Kunnan elinvoiman kannalta omien nuorten koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat tulevaisuuden menestymisen kannalta tärkeimpiä tehtäviä.

Kunnat ovat paljon vartijoita, kuntapäättäjät paljolti ratkaisevat oman kunnan varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen tason.

Koulutuspalvelujen tuottaminen tehokkaasti ja kaikkien resurssien tehokas käyttö edellyttää kouluverkoston uudistamista. Kyläkoulut eivät pysty tarjoamaan niitä mahdollisuuksia, joita monipuolinen laaja oppiminen tänä päivänä vaatii. Ikäluokkien pienentyminen on tässä tietysti myös keskeinen tekijä.

Osaavan työvoiman saatavuus on monella alalla ja yrityksellä yksi merkittävimmistä kasvun esteistä. Tiivis yhteistyö yritysten ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien kesken on välttämätöntä ja kun vielä onnistutaan lisäämään oppisopimuskoulutusta, niin osaajapulaa voidaan varmasti helpottaa.

Kun yrityksissä syntyy tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat haluavat ostaa sekä kotimaassa että maailmalla saadaan aikaan kierre, joka mahdollistaa terveen talouden, työllistävän toimintaympäristön ja toimivat kunnan palvelut.

Esko Pitkänen
Senior advisor, asiamies
Etelä-Savon kauppakamari, Mikkelin osasto