JC-Kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan nuorkauppakamareiden yhteinen tulevaisuuden tekijöiden kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja alueella toimivien nuorkauppakamareiden (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) yhteinen kilta, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa ja verkostoitua sekä vahvistaa omaa osaamista kauppakamarin valiokuntatyöskentelyn sekä koulutusten kautta. Kilta auttaa molempia järjestöjä vahvistamaan omaa toimintaansa. JC-killan kautta kauppakamarin edunvalvontaan ja toimintaan saadaan tuoreita näkemyksiä. Killan avulla nuoremmilla on mahdollisuus oppia kokeneemmilta yritysjohtajilta. Nuorkauppakamarilaiset ovat aktiivisia, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita jäseniä valiokuntiin sekä osastoihin.

JC-kilta tuottaa tulevaisuuden tekijöitä kauppakamarin valiokuntiin

Nuorkauppakamarilaisten hakemuksien perusteella valintaraati valitsee JC-kiltaan edustajat kaksivuotiskaudeksi. JC-killan jäsenet toimivat juniorijäseninä jokaisessa Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnassa sekä osastojen hallituksissa. JC-kilta toimii kiltamaisesti kauppakamarin toimitusjohtajan alaisuudessa.

JC-Killan puheenjohtaja 2022 Mikko Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari
JC-Killan varapuheenjohtaja 2022 Hanna Laukkanen, Mikkelin Nuorkauppakamari
JC-Killan sihteeri 2022 Taru Turunen​​​​​​​, Pieksämäen Nuorkauppakamari

Jäsenet 2022:

Taina Inkeröinen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Aake Kuoppala, Mikkelin Nuorkauppakamari

Mari Martikainen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Joel Maunula, Mikkelin Nuorkauppakamari

Sari Mönttinen, Pieksämäen Nuorkauppakamari

Olli Nieminen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Jenni Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Essi Saarinen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Sami Savolainen, Mikkelin Nuorkauppakamari


JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin osastojen hallituksissa 2022:

  • Mikkelin kauppakamariosasto: Mikko Oksanen ja varalla Jenni Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari
  • Pieksämäen kauppakamariosasto: Sari Mönttinen ja varalla Taru Turunen, Pieksämäen Nuorkauppakamari
  • Savonlinnan kauppakamariosasto: Taru Turunen, Pieksämäen Nuorkauppakamari ja varalla Jenni Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari.

JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnissa ja työryhmissä 2022:

  • Kaupan- ja palvelualan valiokunta: Taina Inkeröinen (MLI) ja varalla Essi Saarinen (MLI)
  • Liikenne- ja viestintävaliokunta: Mikko Oksanen (MLI) ja varalla Olli Nieminen (MLI)
  • Osaamisvaliokunta: Hanna Laukkanen (MLI) ja varalla Taru Turunen (PMK)
  • Teollisuusvaliokunta: Sami Savolainen (MLI) ja varalla Joel Maunula (MLI)
  • TeamFinland Etelä-Savo / KV-ryhmä: Sari Mönttinen (PMK) ja varalla Hanna Laukkanen (MLI)
  • TeamFuture: puheenjohtaja Joel Maunula (MLI). Kaikki JC-killan jäsenet kuuluvat TeamFuture -ryhmään, JC-killalla on järjestelyvastuu.


​​​​​​​Etelä-Savon kauppakamarin toimiston henkilökunnalla on läsnäolo-oikeus JC-killan kokouksissa.


Linkki Teams-työryhmään (vain työryhmän jäsenille)


Mikkelin Nuorkauppakamari ry

Mikkelin Nuorkauppakamari on alle 40 -vuotiaiden aktiivisten ja kehittämisintoisten nuorten aikuisten kouluttautumis- ja verkostoitumisjärjestö. Nuorkauppakamaritoiminta on täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Mahtavat projektit, erinomaiset koulutukset sekä koko maan kattavat verkostot vauhdittavat jäsentemme menestystä työelämässä!

Pieksämäen Nuorkauppakamari ry

Pieksämäen nuorkauppakamarin toiminta perustuu sekä kansallisten että paikallisten projektien toteuttamiseen. Toiminta tarjoaa jäsenistölleen seuraavia mahdollisuusalueita:
– Henkilökohtainen kehittyminen
– Yhteisövaikuttaminen
– Kansainvälistyminen
– Liikesuhteiden luominen
– Omien odotusten ylittäminen

Savonlinnan Nuorkauppakamari ry

Savonlinnan Nuorkauppakamari on 1962 perustettu aktiivisten nuorten aikuisten yhdistys. Koulutamme, kehitämme ja kehitymme yhdessä verkostomme kanssa. Vuosittaisia projektejamme ovat Lasten Savonlinna -messut, paikallinen Joulupuu-keräys ja Päivä Johtajana-tempaus. Haluamme mukaan 18-40 vuotiaita, joilla on halu kehittyä, vaikuttaa tai verkostoitua Suomen aktiivisemmassa yhteisössä.