JC-Kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan nuorkauppakamareiden yhteinen tulevaisuuden tekijöiden kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja alueella toimivien nuorkauppakamareiden (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) yhteinen kilta, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa ja verkostoitua sekä vahvistaa omaa osaamista kauppakamarin valiokuntatyöskentelyn sekä koulutusten kautta. Kilta auttaa molempia järjestöjä vahvistamaan omaa toimintaansa. JC-killan kautta kauppakamarin edunvalvontaan ja toimintaan saadaan tuoreita näkemyksiä. Killan avulla nuoremmilla on mahdollisuus oppia kokeneemmilta yritysjohtajilta. Nuorkauppakamarilaiset ovat aktiivisia, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita jäseniä valiokuntiin sekä osastoihin.

JC-kilta tuottaa tulevaisuuden tekijöitä kauppakamarin valiokuntiin

Nuorkauppakamarilaisten hakemuksien perusteella valintaraati valitsee JC-kiltaan edustajat kaksivuotiskaudeksi. JC-killan jäsenet toimivat juniorijäseninä jokaisessa Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnassa sekä osastojen hallituksissa. JC-kilta toimii kiltamaisesti kauppakamarin toimitusjohtajan alaisuudessa.

JC-Killan puheenjohtaja 2021 Pekka Lipsanen, Pieksämäen Nuorkauppakamari
JC-Killan varapuheenjohtaja 2021 Jonna Suhonen, Pieksämäen Nuorkauppakamari
JC-Killan sihteeri 2021 Hanna Laukkanen​​​​​​​, Mikkelin Nuorkauppakamari

JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin osastojen hallituksissa 2021:

 • Mikkelin kauppakamariosasto: Mikko Oksanen ja varalla Sami Savolainen, Mikkelin Nuorkauppakamari
 • Pieksämäen kauppakamariosasto: Jonna Suhonen ja varalla Veera Ullah, Pieksämäen Nuorkauppakamari
 • Savonlinnan kauppakamariosasto: Heli Pitkänen, Savonlinnan Nuorkauppakamari, varajäsen myöhemmin

JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnissa ja työryhmissä 2021:

 • Kaupan- ja palvelualan valiokunta: Pekka Lipsanen (PMK) ja varalla Veera Ullah (PMK)
 • Liikenne- ja viestintävaliokunta: Heli Pitkänen (SLN) ja varalla Jenni Oksanen (MLI)
 • Osaamisvaliokunta: Jenni Oksanen (MLI) ja varalla Hanna Laukkanen (MLI)
 • Teollisuusvaliokunta: Mikko Oksanen (MLI) ja varalla Joel Maunula (MLI)
 • TeamFinland Etelä-Savo / KV-ryhmä: Sami Savolainen (MLI) ja varalla Veera Ullah (PMK)
 • TeamFuture: puheenjohtaja Mikko Oksanen (MLI). Kaikki JC-killan jäsenet kuuluvat TeamFuture -ryhmään, JC-killalla on järjestelyvastuu.


​​​​​​​Läsnäolo-oikeus JC-killan kokouksiin:

 • Toimitusjohtaja Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamari
 • Koulutus- ja palvelupäällikkö Tanja Puputti, Etelä-Savon kauppakamari
 • Kehityspäällikkö Tiina Ylönen, Etelä-Savon kauppakamari

Linkki Teams-työryhmään (vain työryhmän jäsenille)


Mikkelin Nuorkauppakamari ry

Mikkelin Nuorkauppakamari on alle 40 -vuotiaiden aktiivisten ja kehittämisintoisten nuorten aikuisten kouluttautumis- ja verkostoitumisjärjestö. Nuorkauppakamaritoiminta on täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Mahtavat projektit, erinomaiset koulutukset sekä koko maan kattavat verkostot vauhdittavat jäsentemme menestystä työelämässä!

Pieksämäen Nuorkauppakamari ry

Pieksämäen nuorkauppakamarin toiminta perustuu sekä kansallisten että paikallisten projektien toteuttamiseen. Toiminta tarjoaa jäsenistölleen seuraavia mahdollisuusalueita:
– Henkilökohtainen kehittyminen
– Yhteisövaikuttaminen
– Kansainvälistyminen
– Liikesuhteiden luominen
– Omien odotusten ylittäminen

Savonlinnan Nuorkauppakamari ry

Savonlinnan Nuorkauppakamari on 1962 perustettu aktiivisten nuorten aikuisten yhdistys. Koulutamme, kehitämme ja kehitymme yhdessä verkostomme kanssa. Vuosittaisia projektejamme ovat Lasten Savonlinna -messut, paikallinen Joulupuu-keräys ja Päivä Johtajana-tempaus. Haluamme mukaan 18-40 vuotiaita, joilla on halu kehittyä, vaikuttaa tai verkostoitua Suomen aktiivisemmassa yhteisössä.