JC-Kilta 2023

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan Nuorkauppakamareiden yhteinen tulevaisuuden tekijöiden kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja alueella toimivien nuorkauppakamareiden (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) yhteinen kilta, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa ja verkostoitua sekä vahvistaa omaa osaamista kauppakamarin valiokuntatyöskentelyn sekä koulutusten kautta. Kilta auttaa molempia järjestöjä vahvistamaan omaa toimintaansa.

JC-killan kautta kauppakamarin edunvalvontaan ja toimintaan saadaan tuoreita näkemyksiä. Killan avulla nuoremmilla on mahdollisuus oppia kokeneemmilta yritysjohtajilta. Nuorkauppakamarilaiset ovat aktiivisia, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita jäseniä valiokuntiin sekä osastoihin.

JC-kilta tuottaa tulevaisuuden tekijöitä kauppakamarin valiokuntiin!

Nuorkauppakamarilaisten hakemuksien perusteella valintaraati valitsee JC-kiltaan edustajat kaksivuotiskaudeksi. JC-killan jäsenet toimivat juniorijäseninä jokaisessa Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnassa sekä osastojen hallituksissa. JC-kilta toimii kiltamaisesti kauppakamarin toimitusjohtajan alaisuudessa.

Puheenjohtaja:

Essi Saarinen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Jäsenet:

Teemu Hulkkonen, Pieksämäen Nuorkauppakamari

Taina Inkeröinen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Hanna Laukkanen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Asta Lintumäki, Savonlinnan Nuorkauppakamari

Soili Maunula, Mikkelin Nuorkauppakamari

Sari Mönttinen, Pieksämäen Nuorkauppakamari

Olli Nieminen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Jenni Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Mikko Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Riikka Peni, Mikkelin Nuorkauppakamari

Sami Savolainen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Varapuheenjohtaja Taru Turunen, Pieksämäen Nuorkauppakamari

Sihteeri Kauppakamarin edustaja


JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin osastojen hallituksissa 2023:

  • Mikkelin kauppakamariosasto: Jenni Oksanen, varalla Hanna Laukkanen
  • Pieksämäen kauppakamariosasto: Taru Turunen, varalla Teemu Hulkkonen
  • Savonlinnan kauppakamariosasto: Asta Lintumäki, varalla Taru Turunen

JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnissa ja työryhmissä 2023:

  • Kaupan- ja palvelualan valiokunta: Taina Inkeröinen, varalla Sari Mönttinen
  • Liikenne- ja viestintävaliokunta: Olli Nieminen, varalla Mikko Oksanen
  • Osaamisvaliokunta: Essi Saarinen, varalla Riikka Peni
  • Teollisuusvaliokunta: Sami Savolainen, varalla Soili Maunula
  • TeamFinland Etelä-Savo / KV-ryhmä: Mikko Oksanen, varalla Soili Maunula
  • TeamFuture: puheenjohtaja Essi Saarinen, varalla Taru Turunen. Kaikki JC-killan jäsenet kuuluvat TeamFuture -ryhmään, JC-killalla on järjestelyvastuu.


​​​​​​​Etelä-Savon kauppakamarin toimiston henkilökunnalla on läsnäolo-oikeus JC-killan kokouksissa.


Linkki Teams-työryhmään (vain työryhmän jäsenille)Mikkelin Nuorkauppakamari ry

Mikkelin Nuorkauppakamari on alle 40 -vuotiaiden aktiivisten ja kehittämisintoisten nuorten aikuisten kouluttautumis- ja verkostoitumisjärjestö. Nuorkauppakamaritoiminta on täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Mahtavat projektit, erinomaiset koulutukset sekä koko maan kattavat verkostot vauhdittavat jäsentemme menestystä työelämässä!

Pieksämäen Nuorkauppakamari ry

Pieksämäen nuorkauppakamarin toiminta perustuu sekä kansallisten että paikallisten projektien toteuttamiseen. Toiminta tarjoaa jäsenistölleen seuraavia mahdollisuusalueita:
– Henkilökohtainen kehittyminen
– Yhteisövaikuttaminen
– Kansainvälistyminen
– Liikesuhteiden luominen
– Omien odotusten ylittäminen

Savonlinnan Nuorkauppakamari ry

Savonlinnan Nuorkauppakamari on 1962 perustettu aktiivisten nuorten aikuisten yhdistys. Koulutamme, kehitämme ja kehitymme yhdessä verkostomme kanssa. Vuosittaisia projektejamme ovat Lasten Savonlinna -messut, paikallinen Joulupuu-keräys ja Päivä Johtajana-tempaus. Haluamme mukaan 18-40 vuotiaita, joilla on halu kehittyä, vaikuttaa tai verkostoitua Suomen aktiivisemmassa yhteisössä.