JC-Kilta


JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan nuorkauppakamareiden yhteinen tulevaisuuden tekijöiden kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja alueella toimivien nuorkauppakamareiden (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) yhteinen kilta, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa ja vahvistaa omaa osaamista kauppakamarin valiokuntatyöskentelyn sekä koulutusten kautta. Kilta auttaa molempia järjestöjä vahvistamaan omaa toimintaansa. JC-killan kautta kauppakamarin edunvalvontaan ja toimintaan saadaan tuoreita näkemyksiä. Killan avulla nuoremmilla on mahdollisuus oppia kokeneemmilta yritysjohtajilta. Nuorkauppakamarilaiset ovat aktiivisia, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita jäseniä valiokuntiin sekä osastoihin.

JC-kilta tuottaa tulevaisuuden tekijöitä kauppakamarin valiokuntiin

Nuorkauppakamarilaisten hakemuksien perusteella valintaraati valitsee JC-kiltaan edustajat kaksivuotiskaudeksi. JC-killan jäsenet toimivat juniorijäseninä jokaisessa Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnassa sekä osastojen hallituksissa. JC-kilta toimii kiltamaisesti kauppakamarin toimitusjohtajan alaisuudessa.

JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin osastojen hallituksissa 2020:

  • Mikkelin kauppakamariosasto: Mari Martikainen ja Sami Savolainen
  • Pieksämäen kauppakamariosasto: Veera Ullah ja varalla Nazia Asif
  • Savonlinnan kauppakamariosasto: Johanna Tynkkynen ja Heli Pitkänen


JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnissa ja työryhmissä 2020:

  • Kaupan- ja palvelualan valiokunta: Johanna Tynkkynen ja Aake Kuoppala
  • Koulutusvaliokunta: Nazia Asif ja Jarkko Sanisalo
  • Liikenne- ja viestintävaliokunta: Pekka Lipsanen ja Mikko Oksanen
  • Teollisuusvaliokunta: Sami Savolainen ja Joel Maunula
  • TeamFinland Etelä-Savo / KV-ryhmä: Pekka Lipsanen ja Joel Maunula
  • TeamFuture: moderaattori Pekka Lipsanen. Kaikki JC-killan jäsenet kuuluvat TeamFuture -ryhmään, JC-killalla on järjestelyvastuu.

Mikkelin Nuorkauppakamari ry

Mikkelin Nuorkauppakamari on alle 40 -vuotiaiden aktiivisten ja kehittämisintoisten nuorten aikuisten kouluttautumis- ja verkostoitumisjärjestö. Nuorkauppakamaritoiminta on täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Mahtavat projektit, erinomaiset koulutukset sekä koko maan kattavat verkostot vauhdittavat jäsentemme menestystä työelämässä!

Pieksämäen Nuorkauppakamari ry

Pieksämäen nuorkauppakamarin toiminta perustuu sekä kansallisten että paikallisten projektien toteuttamiseen. Toiminta tarjoaa jäsenistölleen seuraavia mahdollisuusalueita:
– Henkilökohtainen kehittyminen
– Yhteisövaikuttaminen
– Kansainvälistyminen
– Liikesuhteiden luominen
– Omien odotusten ylittäminen

Savonlinnan Nuorkauppakamari ry

Savonlinnan Nuorkauppakamari on 1962 perustettu aktiivisten nuorten aikuisten kansainvälinen kouluttautumis-, johtamis- ja vaikuttamisverkosto. Haluamme mukaan 18-40 vuotiaita, joilla on halu kehittyä, vaikuttaa tai verkostoitua Suomen aktiivisemmassa yhteisössä.