Kannanotot ja lausunnot

Kauppakamari antaa ja siltä pyydetään erilaisia kannanottoja ja lausuntoja.

Vuosi 2020

Vuosi 2019


Vuosi 2018


Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuodesta 2014 taaksepäin laaditut kannanotot ja lausunnot on saatavissa kauppakamarin toimistolta.

Vuosi 2014

 • Kannanotto: Rautatieyhteys Parikkalasta Savonlinnan kautta Pieksämäelle on säilytettävä (23.9.)
 • Lausunto taksilupamäärien vahvistamista varten (22.9.)
 • Lausunto Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (22.9.)
 • Kannanotto Kantatie 62 (26.5.)
 • Kannanotto Tiestö (14.5.)

Vuosi 2013

 • Lentoliikenne Savonlinna
 • Viitostie-kannanotto
 • Cleantech – Vihreä lupaus
 • Aluerakennemalli
 • Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotus
 • Parikkala-Syväoro

Vuosi 2012

 • Lausunto Kuntaliitoksesta (Savonlinna, Kerimäki, Punkaharju)
 • Lausunto Etelä-Savon ammattiopiston koulutustarjonnasta
 • Lausunto Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalliehdotuksesta

Vuosi 2011

 • Taksien saatavuus
 • Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen
 • Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020
 • Kannanotto valtatie 14
 • Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittäminen
 • Lausunto Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalliluonnoksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta
 • Lausunto Savonlinnan kuntaliitos
 • Kannanotto: Metsäopetusta vahvistettava Etelä-Savossa

Vuosi 2010

 • Kannanotto Itä-Suomen yliopiston hallitukselle
 • Energiahuollon turvaaminen
 • Maakuntaohjelma vuosille 2011-2014
 • Mikkelin kaupungin elinkeinostrategia 2011-2015
 • Itä-Suomen liikenneolosuhteet 2035
 • Itä-Suomen liikenneolosuhteet 2035 logistiikkaryhmä

Vuosi 2009

 • Ravintolapalveluiden arvonlisäveron yhtenäistäminen
 • Taloushallinnon asiantuntijaosaamisen tarve Etelä-Savossa 30.11.2009
 • Taksilupien riittävyys ja palvelunlaatu 24.9.2009
 • Savonlinnan kaupunginstrategialuonnos 21.8.2009
 • Radio Sputnikin pysyväistaajuus 20.2.2009
 • Maakuntakaavaehdotus 20.1.2009
 • Itä-Suomen yliopisto 16.1.2009