Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamari myöntää ja vahvistaa vientiin tarvittavia asiakirjoja, joita ovat muun muassa Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus, kauppalaskut, suositusasiakirjat, Force majeure -todistukset, erityistodistukset sekä ATA carnet -tulliasiakirjat.

Alkuperätodistusten toimitusaika on kaksi työpäivää, ATA carnet’iden viisi työpäivää.

Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus

Vientimuodollisuuksia eri kohdemaissa helpottaakseen kauppakamarit myöntävät yrityksille pyydettäessä yleisiä alkuperätodistuksia ottaen huomioon Maailman tullijärjestö WCO:n Kioton sopimuksen tuotteiden alkuperän määrittelystä sekä niihin liittyvät Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja Eurochambresin ohjeet.

Alkuperätodistuksen tarkoituksena on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- ja kaupallisten vaatimusten mukaisesti (esimerkiksi remburssien avaaminen). Alkuperätodistuksilla tarkoitetaan todistuksia, joita käytetään Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kauppasuhteissa. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua eli ns. preferenssikohtelua.

Alkuperätodistuksen hakeminen tapahtuu sähköisen e-Vientiasiakirjat –palvelun kautta:


Finpron Laivauskäsikirjassa on tarkemmat tiedot eri maissa vaadittavista alkuperätodistuksista. Tulli antaa lisätietoja alkuperäsäännöksistä.

ATA carnet -tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voit viedä tavaroita väliaikaisesti ulkomaille maksamatta tulleja tai veroja. Järjestelmään kuuluu 71 maata. ATA carnet on voimassa yhden vuoden, jonka aikana voit tehdä sillä yhden tai useamman matkan järjestelmän jäsenmaihin. Lue lisää.

Muut asiakirjat

Yleisimpiä kauppakamarissa vahvistettavia ulkomaankaupan asiakirjoja ovat kauppalaskut, pakkausluettelot, hinnastot ja muut erilaiset todistukset.

Kauppakamarit vahvistavat myös suositusasiakirjoja sekä Force majeure -todistuksia.

Perus- ja lisätiedot viennistä Tullin sivuilta.