Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamari myöntää ja vahvistaa vientiin tarvittavia asiakirjoja, joita ovat muun muassa Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus, kauppalaskut, suositusasiakirjat, Force majeure -todistukset, erityistodistukset sekä ATA carnet -tulliasiakirjat.

Vahvistamme päivän aikana tulleet asiakirjat pääsääntöisesti klo 14-15 välillä. Mikäli todistuksilla on kiire tai tarvitset palveluamme toimistolla, ole hyvä ja soita!
We will confirm the documents between 2pm and 3pm. If the certificates are in a hurry, please make sure that we are available.


Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus

Vientimuodollisuuksia eri kohdemaissa helpottaakseen kauppakamarit myöntävät yrityksille pyydettäessä yleisiä alkuperätodistuksia ottaen huomioon Maailman tullijärjestö WCO:n Kioton sopimuksen tuotteiden alkuperän määrittelystä sekä niihin liittyvät Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja Eurochambresin ohjeet.

Alkuperätodistuksen tarkoituksena on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- ja kaupallisten vaatimusten mukaisesti (esimerkiksi remburssien avaaminen). Alkuperätodistuksilla tarkoitetaan todistuksia, joita käytetään Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kauppasuhteissa. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua eli ns. preferenssikohtelua.

Alkuperätodistuksen hakeminen tapahtuu sähköisen vientiasiakirjat.fi –palvelun kautta.

Näin haet alkuperätodistuksia ja vientiasiakirjojen vahvistuksia:

  1. Rekisteröidy asiakkaaksi www.vientiasiakirjat.fi
  2. Pyydä alkuperätodistuspohjia kauppakamarin toimistolta
  3. Kun olet saanut kuittauksen rekisteröinnin vahvistuksesta kirjaudu palveluun -> Kirjaudu – Tilaa salasana -> Unohtuiko salasana
  4. Hae alkuperätodistuksia & asiakirjojen vahvistuksia ohjeen mukaan

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Etelä-Savon kauppakamarin toimistoon:
p. 044 591 5093 (Tanja) tai 044 732 1180 (Elina)
etelasavo@kauppakamari.fi


Helsingin seudun kauppakamarin tuottama KauppakamariTieto: Ulkomaankauppa & Maatieto sisältää keskeiset vientiin ja tuontiin liittyvät asiat. Kokonaisuus koostuu kolmesta teoksesta: Kuljetus, huolinta ja tullaus, Perustieto ja asiakirjat sekä Viennin maatieto.

Business Finlandin Laivauskäsikirjassa on tarkemmat tiedot eri maissa vaadittavista alkuperätodistuksista.
​​​​​​​Tulli antaa lisätietoja alkuperäsäännöksistä (Yleisneuvontaa yritysasiakkaille, ma–pe 8–16.15, +358 295 5202).

ATA carnet -tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, joka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liitty­nei­siin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. Lyhenne ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) kertoo, että kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen maasta­vienti.

ATA carnet’lla voidaan väliaikaisesti viedä

  • kaupallisia tavaranäytteitä,
  • ammatinharjoittamisvälineitä ja
  • näyttelytavaroita.

Esimerkkeinä voidaan mainita tietokoneet, työkalut, kuvauskalustot, soittimet, koneet, korut, vaatteet, lääketieteelliset laitteet ja taideteokset. ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille.

ATA carnet’iden vahvistamiseen suosittelemme varaamaan viisi työpäivää.

Lue lisää.

Muut asiakirjat

Yleisimpiä kauppakamarissa vahvistettavia ulkomaankaupan asiakirjoja ovat kauppalaskut, pakkausluettelot, hinnastot ja muut erilaiset todistukset.

Kauppakamarit vahvistavat myös suositusasiakirjoja sekä Force majeure -todistuksia.

Ylivoimainen este (force majeure) on asia, johon kaupankäynnissä osapuolet voivat joskus vedota.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia,
- jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
- joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
- jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
- jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi.

Kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.

Epidemia voi muodostua ylivoimaiseksi esteeksi tilanteessa, jossa viranomaiset rajoittavat tai kieltävät toimintoja – esimerkiksi yleisötilaisuuksia tai määräävät karanteeniin jonkin tuotantolaitoksen Suomessa tai ulkomailla.

Epidemian levitessä ylivoimainen este voi syntyä myös siten, että esimerkiksi merkittävä osa tuotantolaitoksen tai muun työpaikan henkilökunnasta sairastuu.

Perus- ja lisätiedot viennistä Tullin sivuilta.