Vahvistettavien asiakirjojen hinnasto

Kauppakamareiden myöntämistä ja vahvistamista asiakirjoista perittävät lunastusmaksut ​​​​​​​

Normaalivahvistus

Normaaleja vahvistuksia ovat kauppakamarin alkuperätodistusten ja kauppalaskujen sekä muiden ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistukset.

  • Alkuperäinen asiakirja 30 € / kpl
  • Kopiot 16 € / kpl
  • Kauppakamarin tulostaessa/postittaessa/paperilla vahvistetut asiakirjat 5 € / lähetys
  • Pikakirje 6€ / lähetys


Erikoistodistukset

Erikoistodistukset ovat sellaisia todistuksia, jotka kauppakamari laatii asiakkaan pyynnöstä kauppakamarin omalle lomakkeelle. Ne jaetaan kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

I Maksuluokkaan kuuluvat todistukset, joiden laatiminen on mahdollista asiakkaan toimittamien asiakirjojen perusteella eikä edellytä erityisselvityksiä. Kielestä toiseen kääntämistä vain vähän ja se on rutiininomaista.

II Maksuluokkaan kuuluvat todistukset, joiden laatimiseksi tarvitaan lisäselvityksiä, esim. yhteydenottoa johonkin viranomaiseen tietojen tarkistamiseksi tai hankkimiseksi. Käännökset vaativia.

III Maksuluokkaan kuuluvat force majeure -todistukset tai niihin verrattavat muut todistukset.

  • Ryhmä I 45 €
  • Ryhmä II 75 €
  • Ryhmä III 120 €
  • Kopiot 16 € / kpl