Kauppakamarit: Kuntataloutta ei voi korjata lisävelalla tai veronkorotuksilla - Korona hautasi alleen kuntatalouden kriisin

Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola. Kuva: Liisa-Takala

Valtion kunnille suuntaamat väliaikaiset koronatuet ovat antaneet monelle kunnalle tekosyyn jättää välttämättömiä uudistuksia tekemättä. Kuntakenttä tarvitsee rakenteellisia uudistuksia, jotta kuntien elinvoima ja kuntalaisten palvelut voidaan turvata, vaativat kauppakamarit tänään julkaistuissa kuntavaaliteeseissään ”Ratkaisuja kunnille – jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan”.

Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys, muistuttavat kauppakamarit. Vakaa, yrityksiä työllistämiseen ja investointeihin kannustava toimintaympäristö vaatii, että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti.

”Kuntatalous oli ajautunut kriisiin jo ennen koronaa. Kuntataloutta ei voida korjata lisävelalla eikä veronkorotuksilla. Kuntien on etsittävä uudenlaisia tapoja toteuttaa palveluita ja organisoida hallintoa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Tarve kuntien uudistumiselle on myös ilmeinen, jos hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi toteutuu. Uudistus on siirtämässä kunnilta pois yli puolet tehtävistä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi.

Kauppakamareiden mukaan kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan. Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

”Yritysten luottamus tulevaisuuteen luodaan ennakoitavalla toimintaympäristöllä. Tämä tarkoittaa kestävän talouden lisäksi sitä, että osaavan työvoiman saatavuuteen ja kansainvälisyyteen panostetaan yhteistyössä yritysten kanssa, liikenneyhteydet ovat kunnossa ja lupaprosessit esimerkiksi kaavoitukseen liittyen ovat sujuvat”, Sipola sanoo.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen vaatii osaamisen rapautumisen pysäyttämistä. Resursseja tulee siirtää varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, alueiden osaamisen kehittämistä tulee tiivistää yritysten yhdessä kanssa ja panostuksia tulee lisätä kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden houkutteluun.

”Tulevaisuuden elinvoimaiset kunnat ovat nykyistä kansainvälisempiä. Kuntien tulee houkutella kansainvälisiä osaajia, opiskelijoita ja yrityksiä kehittämällä palveluitaan kansainvälisemmiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lisää kansainvälisiä päiväkoteja ja kouluja”, sanoo Sipola.

Lisäksi kauppakamarit vaativat yrityksille nykyistä vahvempaa roolia kuntien palveluiden tuottamisessa.

”Esimerkiksi koronan aiheuttamia hoitojonoja tulee purkaa palveluseteleitä hyödyntämällä. Julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse, sillä kilpailu lisää tuottavuutta ja tehokkuutta. Kuntien tulisi tässä taloustilanteessa tukea markkinoiden toimintaa ja yrittäjyyttä, eikä paisuttaa julkista sektoria”, Sipola sanoo.

Liite:
Kauppakamareiden kuntavaaliteesit Ratkaisuja kunnille – jotta kasvu ja hyvinvointi turvataan

Johanna Sipola
JOHTAJA, VAIKUTTAMINEN
Keskuskauppakamari
johanna.sipola@chamber.fi
+358 50 352 1172
​​​​​​​

Kuntavaalit ovat mahdollisuus muutokseen
​​​​​​​

Ensi vuonna käytävät kuntavaalit ovat loistava mahdollisuus kuntien toiminnan kehittämiseen uudella otteella. Kulunutta valtuustokautta on maakuntamme useassa kunnassa leimannut eri asioista riitely, kangistunut päätöksenteko ja tulehtunut ilmapiiri ja epäsopu kuntien sisällä ja niiden välilläkin. Tämä on näkynyt väistämättä myös elinvoimassa ja yrittäjyyden ilmapiirissä. Erinäiset vaalikauden mittaan julkaistut elinvoiman kehityksen- tai asukas- ja yritystyytyväisyyden mittarit ovat kertoneet karua kieltään monen kuntamme osalta.

Mikäli Sote-uudistus etenee maan hallituksen suunnitelmien mukaan, sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyminen pois kuntien vastuulta, jättää se kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi elinvoiman kehittämisen. Elinvoima syntyy muun muassa toimivista palveluista, tarpeisiin reagoivasta ja sujuvasta maankäytöstä ja kaavoituksesta, alueen yritysten elinvoimaa tukevasta elinkeino- ja hankintapolitiikasta tai työvoiman saatavuutta varmistavasta koulutuksesta. Kilpailukykyinen verotus ja erinäisten maksujen kohtuullinen taso tukee uusien ja nykyisten asukkaiden ja yritysten syntymistä ja pysymistä alueella. Toimivan yritysympäristön ja ilmapiirin luova kunta tukee myös viennin kasvua ja yritysten halua ja mahdollisuutta investoida.

Kuntavaalit ovat nyt vahvasti elinvoimavaalit. Ehdokkaiden yli puoluerajojen tulisi sitoutua elinvoimamyönteiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön kunnan toimielimissä. Muutos on tehtävä heti vaalikauden alussa. Pelisäännöt sopimalla ja niitä noudattamalla luodaan positiivista kulttuuria, joka näkyy väistämättä myös aiemmin mainittujen mittareiden positiivisena muutoksena. Myös kauppakamari on mukana omalla panoksellaan tämän kulttuurin rakentamisessa ja keskustelukumppanina kuntapäättäjien kanssa.

Keskuskauppakamari julkaisee valtakunnalliset vaaliteemat perjantaina 11.12.2020. Niistä kuntapäättäjiksi pyrkivät voivat ammentaa ajatuksia myös omiin pohdintoihinsa. Etelä-Savon kauppakamari ja sen kauppakamariosastot tuovat esiin kevään aikana myös paikallisia ratkaisuja elinvoiman tukemiseksi. Tulevaisuuden elinvoima rakennetaan tänään.

Etelä-Savon kauppakamarin puolesta:
Teppo Leinonen
toimitusjohtaja
Etelä-Savon kauppakamari
p. 044 7700 592
teppo.leinonen@chamber.fi