Kauppakamarit: Minne hukkui ammattidieselin käyttöönotto?

Kuvan lähde: Pixhill -kuvapankki

Kauppakamarit vaativat hallitukselta välittömiä toimia ammattidieselin käyttöönottamiseksi. Puoli vuotta sitten helmikuussa linjattu valmistelu ammattidieselin käyttöönotosta on edelleen valmistelussa, eikä ratkaisua poikkeuksellisen rajusta hintojen noususta kärsiville alan toimijoille ole saatu aikaiseksi. Kauppakamareiden mukaan tilanne on huolestuttava ja vaikuttaa merkittävästi Suomen kilpailukykyyn.

”EU-lainsäädäntö on antanut mahdollisuuden ammattidieselin käyttöönottoon ja käyttöönotto on enää yksin Suomen omissa käsissä. On kestämätöntä, että valmistelu kestää, sillä tilanne on kriittinen. Lasku toimialalle kasvaa jatkuvasti ja ratkaisu tilanteeseen on löydettävä viipymättä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Dieselin hinnannousu on ollut poikkeuksellisen jyrkkää ja se on vaikuttanut ankarasti kuljetusalan yrittäjien arkeen. Wood korostaa, että rajusti kohonneet kustannukset yhdistettynä Suomen entuudestaan heikkoon logistiseen sijaintiin on Suomen kilpailukykyä murentava yhtälö.

”Dieseliä käyttävä kuljetuskalusto on ollut Suomelle sekä päästövähennys- että kilpailukykytekijä. Tähän asti tieliikenteen logistista tehokkuutta on osin pystytty parantamaan muuta Eurooppaa suuremmilla ajoneuvojen mitoilla ja massoilla. Tällöin tiestöön kohdistuva kuormitus on vähäisempää ja päästöt tavaratonnia kohden pienemmät. Muut Euroopan maat ovat tehneet ratkaisuja tukeakseen vaikeuksissa olevaa maantiekuljetusalaa ja meillä toimet laahaavat pahasti perässä. Tällä on suora vaikutus Suomen kilpailukykyyn”, Wood sanoo.

Liikennesektoriin kohdistuu myös kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet, joiden saavuttamien edellyttää, että liikenneinfran kuntoon panostetaan. Infran korjausvelan kasvua on saatava taittumaan, mutta 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman rahoitustaso on riittämätön.

“Riittämätön rahoitustaso pitää saada korjattua tulevassa riihessä. Liikenteen infra on liian helppo leikkauskohde, riittämättömästä rahoitustasosta ja paikkaa paikan päälle tekemisestä seuraa valitettavasti rapautuvat liikenneyhteydet. Ne syövät Suomen saavutettavuutta ja kilpailukykyä”, toteaa Wood.

Vaikka dieselin hinta on ollut pienoisessa laskussa, on edelleen suuri riski, että polttoaineiden ja varsinkin dieselin hinta nousee loppuvuoden ja talven aikana. ”Kuten jo alkuvuodesta saimme kokea, voi dieselin hintamuutokset olla hyvinkin rajuja varsinkin ylöspäin ja se on kokemuksen perusteella kuljetusyrityksille kestämätön tilanne”, toteaa SKAL Itä-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on jo vuosia sitten vaatinut ammattidieselin käyttöönottoa tasaamaan tavaraliikenteen kustannusmuutoksia epävarmoina aikoina. Kuitenkin polttoaineen kustannusosuus on 15 – 40 % kokonaiskustannuksista ajoneuvon koosta riippuen ja nopeilla sekä suurilla litrahinnanmuutoksilla on merkittävä vaikutus kuljetusasiakkaille. Ammattidiesel olisi varteenotettava työkalu verotuksellisesti reagoida kustannusmuutoksiin.

Etelä-Savossa polttoaineen hintamuutokset ovat koetelleet ensisijaisesti metsäteollisuuden ja maatalouden kuljetuksia. Kustannukset ovat siirtyneet asiakkaalle ja sitä kautta eteenpäin heikentäen kuluttajien ostovoimaa sekä kohottaen esim. rakentamisen kustannuksia.

Korkeat polttoainekustannukset heikentävät kuljetusyritysten taloutta ja vaikutukset näkyvät mm. investointien siirtymisenä. Kuljetusyrityksillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia siirtyä kuljetuskalustossa vaihtoehtoisiin käyttövoimiin hankintahintojen kalleuden vuoksi sekä heikentyneen investointikyvyn vuoksi. Tämä vaikuttaa myös koko Suomen päästötavoitteiden toteutumiseen.

Lisätiedot:
Päivi Wood
Johtava asiantuntija, Liikenne- ja elinkeinopolitiikka
Keskuskauppakamari
paivi.wood@chamber.fi
+358 50 478 3990

Heikki Lappalainen
toiminnanjohtaja
SKAL Itä-Suomi ry
heikki.lappalainen@skal.fi
+358 500 653 320