Kuntavaalit ovat mahdollisuus muutokseen

Ensi vuonna käytävät kuntavaalit ovat loistava mahdollisuus kuntien toiminnan kehittämiseen uudella otteella. Kulunutta valtuustokautta on maakuntamme useassa kunnassa leimannut eri asioista riitely, kangistunut päätöksenteko ja tulehtunut ilmapiiri ja epäsopu kuntien sisällä ja niiden välilläkin. Tämä on näkynyt väistämättä myös elinvoimassa ja yrittäjyyden ilmapiirissä. Erinäiset vaalikauden mittaan julkaistut elinvoiman kehityksen- tai asukas- ja yritystyytyväisyyden mittarit ovat kertoneet karua kieltään monen kuntamme osalta.

Mikäli Sote-uudistus etenee maan hallituksen suunnitelmien mukaan, sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyminen pois kuntien vastuulta, jättää se kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi elinvoiman kehittämisen. Elinvoima syntyy muun muassa toimivista palveluista, tarpeisiin reagoivasta ja sujuvasta maankäytöstä ja kaavoituksesta, alueen yritysten elinvoimaa tukevasta elinkeino- ja hankintapolitiikasta tai työvoiman saatavuutta varmistavasta koulutuksesta. Kilpailukykyinen verotus ja erinäisten maksujen kohtuullinen taso tukee uusien ja nykyisten asukkaiden ja yritysten syntymistä ja pysymistä alueella. Toimivan yritysympäristön ja ilmapiirin luova kunta tukee myös viennin kasvua ja yritysten halua ja mahdollisuutta investoida.

Kuntavaalit ovat nyt vahvasti elinvoimavaalit. Ehdokkaiden yli puoluerajojen tulisi sitoutua elinvoimamyönteiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön kunnan toimielimissä. Muutos on tehtävä heti vaalikauden alussa. Pelisäännöt sopimalla ja niitä noudattamalla luodaan positiivista kulttuuria, joka näkyy väistämättä myös aiemmin mainittujen mittareiden positiivisena muutoksena. Myös kauppakamari on mukana omalla panoksellaan tämän kulttuurin rakentamisessa ja keskustelukumppanina kuntapäättäjien kanssa.

Keskuskauppakamari julkaisee valtakunnalliset vaaliteemat perjantaina 11.12.2020. Niistä kuntapäättäjiksi pyrkivät voivat ammentaa ajatuksia myös omiin pohdintoihinsa. Etelä-Savon kauppakamari ja sen kauppakamariosastot tuovat esiin kevään aikana myös paikallisia ratkaisuja elinvoiman tukemiseksi. Tulevaisuuden elinvoima rakennetaan tänään.

Etelä-Savon kauppakamarin puolesta:
Teppo Leinonen
toimitusjohtaja
p. 044 7700 592
teppo.leinonen@chamber.fi