Kansainvälisyys

Yritysten kansainvälistymisen tukena

Kauppakamari huolehtii, että alueellisten yritysten kansainvälistymismahdollisuudet ovat kunnossa. Etelä-Savon kauppakamarin kansainvälistymisen palveluita ovat mm. ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen ja vahvistaminen, kansainvälistymisen koulutukset ja tilaisuudet.


​​​​​​​Suomessa eri vientimarkkinoista kiinnostuneiden yritysten käytettävissä on Keskuskauppakamarissa toimivat 18 kahdenvälistä kauppakamaria/yhdistystä. Ne kokoavat yhteen yritykset vaihtamaan tietoa, kokemuksia ja kontakteja kohdemaista.

Maailmalla suomalaisten yritysten tukena ovat 37 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria/Business Councilia, jotka muodostavat laajan FinnCham-verkoston, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa ja näin vahvistavat yritysten keskinäistä verkottumista ja kumppaniyhteistyötä kansainvälistymisessä.


Muita kansainvälistymisen palveluita: