Hallitukset töihin! -hanke

Etelä-Savon kauppakamarin Hallitukset töihin! -hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen pk-yrityksiä huomaamaan hallitustyön tuoma lisäarvo ja tarjota työkaluja hallitustyön kehittämiseen.

Toteutamme tulevan vuoden aikana erilaisia hallitustyöskentelyyn liittyviä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, tarjoamme yritysanalyyseja hallitustyön näkökulmasta ja etsimme halutessanne ensimmäisen ulkopuolisen hallitusammattilaisen käyttöönne!


​​​​​​​Ilmoittaudu mukaan!

Syksyn 2022 tapahtumat

 • Hallitusaamu to 13.10. Pieksämäki
 • Hallitusaamu ti 1.11. Savonlinna
 • Hallitusaamu ti 15.11. Mikkeli
 • Hallitus hyödyksi, kiitos! -teema-aamu ti 13.12. Mikkeli

Kevään 2023 tapahtumat

 • Yritysvastuu-iltapäivä 7.2. Mikkeli
 • Selkeämpi tulevaisuus, Mikkeli & etä
 • Hallitustyön johtaminen
 • Kaksi koulutuspäivää osallistujien toivomista aiheista!


​​​​​​​Mukaan hallitusanalyysiin?

Onko yrityksenne muutoksen kynnyksellä? Kaipaisitko tueksesi aktiivista hallitusta? Mitä osaamista tulevaisuuden vision saavuttaminen vaatiin?

Tarjoamme maksuttoman ja tehokkaan yritysanalyysin hallitustyön näkökulmasta 20 hankkeeseen osallistuvalle yritykselle! Analyysi antaa uusia ideoita, auttaa hahmottamaan mitä osaamista yrityksenne kaipaa tulevaisuuden vision saavuttamiseksi ja toimii erinomaisena johdon sparraajana.

Sinä tarvitset 2 tuntia aikaa, uudistumishalua ja avoimen mielen! Analyysin toteuttaa Itä-Suomen hallituspartnerit -verkostosta yrityksellenne valittu yritys- ja hallitustoiminann ammattilainen.

Kysy lisää ja ilmoita yrityksenne mukaan elina.ruuttila@kauppakamari.fi   Yhteistyössä!

   Hallitukset töihin! -kokonaisuus on osa Etelä-Savossa toteutettavaa PK-yritysten muutoskyvykkyys -hanketta. Mukana alueen yritysten elinvoimaa varmistavia toimenpiteitä ovat tarjoamassa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto ja Savonlinnan hankekehitys Oy.

   Hanke on osa Suomen rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaa. Hanketta rahoittaa ESR-rakennerahasto, rahoittajana Etelä-Savon Ely-keskus , Mikkelin kaupunki ja Mikkelin seudun kunnat, Xamk, Miksei, LUT ja Savonlinnan hankekehitys Oy.

   Hankkeen toteutusaika: 1.5.2022 - 30.9.2023