Jäsenyys

Vaikuta ja verkostoidu: Kauppakamarin jäsenenä olette mukana vaikuttamassa yritysten toimintaedellytyksiin maakunnassa, pääsette verkostoitumaan muiden jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä voitte hyödyntää kauppakamarien laajaa palvelutarjontaa. ​​​​​​​

Kauppakamarin jäsenenä voi olla:

  1. Elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö tai säätiö.
  2. Yksityinen elinkeinonharjoittaja.
  3. Elinkeinotoimintaa edistävä yhteisö tai säätiö.
  4. Kunta, kuntayhtymä tai muu kuntien muodostama yhteisö.

Henkilöjäsenenä voi olla yksityinen henkilö silloin, kun hän on jäänyt toimestaan eläkkeelle (ollut aiemmin yritysjäsenenä, mutta ei ole enää mahdollista). Kunniajäseneksi kauppakamarin kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kauppakamaritoiminnassa erityisesti ansioituneen yksityisen henkilön. Kauppakamarin kunnia- ja henkilöjäsenillä on muutoin samat jäsenoikeudet kuin yritysjäsenillä, mutta kauppakamarin kokouksissa heillä ei ole äänioikeutta (läsnäolo- ja puheoikeus on).

Jäsenedut

Jäsenedut ovat organisaation koko henkilöstön käytössä!

Tilaisuudet

Kauppakamarin tilaisuuksissa laajennat kontaktiverkostoasi ja tapaat jäsenyritysten edustajia. Kauppakamarin monipuolinen koulutustarjonta auttaa sinua ylläpitämään ja kehittämään sekä omaa että organisaatiosi osaamista. Koulutuksemme ovat jäsenille aina edullisempia.

Vaikuttaminen

Kauppakamarin luottamustehtävät tarjoavat vaikuttamisen mahdollisuuksia organisaatioiden edustajille. Yhdessä jäsentemme kanssa teemme aktiivista vaikuttamistyötä elinkeinoelämän kehittämiseksi.

Julkaisut

Jäsenenä saat sähköisen, ajankohtaisen ja tiiviin tietopaketin joka kuukausi (=kauppakamariviesti). Tarjoamme jäsenille myös näkyvyyttä kauppakamarin julkaisuissa sekä sosiaalisen median kanavissa.

Kansainvälisyys

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat yrityksille erilaisia vientiasiakirjoja. Kauppakamarien alueelliset ja kansainväliset verkostot sekä niiden tarjoamat kansainvälistymispalvelut ovat yrityksesi käytettävissä.

Neuvontapalvelut

Jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontapalvelua. Kauttamme löydät tavarantarkastajat ja auktorisoidut kiinteistöarvioijat. Saat myös tietoa ​​​​​​​välimiesmenettelystämainonnan eettisen neuvostonliiketapalautakunnan sekä vastuullisuuslautakunnan toiminnasta.

Valtakunnalliset palvelut

Hyvä työntekijä ansaitsee kiitoksen, ajankestävä tapa palkita – Ansiomerkit

Verkostoitumiseen kotimaassa – KauppakamariVerkosto

Ajankohtaista tietoa – KauppakamariTieto

Maksut

Jäsenmaksut 2024 (vahvistettu syykokouksessa 15.12.2023):

  • Yhteisöjäsen / suuret (oppilaitokset, kuntaliitot, suuret yhdistykset, hyvinvointiyhtymät /- alueet ym.) 745,00 €/vuosi
  • Yhteisöjäsen / pienet (pienet yhdistykset) 291,00 €/vuosi
  • Yritysjäsen perusmaksu 291,00 €/vuosi + 8,70 € / työntekijä/vuosi
  • Kaupunki- ja kuntajäsen 0,27 €/asukas/vuosi
  • (Henkilöjäsen = kauppakamarin jäsenyritysten eläköitynyt edustaja tai muu vastaava: 87 €/vuosi)

Jäsenmaksun laskutuskausi on vuosi ja määräytyy jatkossa liittymiskuukauden mukaan. Esim. maaliskuussa 2024 liittyneiden jäsenmaksukausi on 3/2024-2/2025.

Jäsenyys on voimassa toistaiseksi ja eroava jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun myös eroamisvuodelta.