Kauppakamari

Etelä-Savon kauppakamari on merkittävä alueellinen vaikuttaja ja yritysten edunvalvoja. Me edustamme kattavasti alueen elinkeinoelämää, sillä jäsenmäärämme lähestyy jo 400.

Toiminta-alueenamme on Etelä-Savon maakunta. Kauppakamariosastot ovat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa.

Kauppakamarin tärkeimpänä tehtävänä on edistää yritysten toimintaa ja kasvua alueella. Jäsenistön tarpeet määrittävät vaikuttamisen kohteet ja painopisteet. Tärkeimmät vaikutettavat asiat ovat

  • Työvoiman saatavuus ja osaaminen
  • Liikenne, maankäyttö, kaavoitus ja infrastruktuuri
  • Digitalisaatio ja tietoverkot
  • Vienti ja kansainvälistyminen
  • Yhteiskunta- ja yritysvastuu
  • Seuraava yrittäjä- ja johtajasukupolvi
  • Elinkeinoelämämyönteinen päätöksenteko.

Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään mm. kannanotoin/lausunnoin, järjestämällä erilaisia tilaisuuksia sekä yhteistyöprojekteilla muiden samaan päämäärään pyrkivien organisaatioiden kanssa.

Kauppakamarin jäsenenä koko organisaatiolla on käytössä monipuolinen palvelujen kirjo. Kauppakamarin tilaisuuksissa ja luottamushenkilönä voit luoda kontakteja muihin alueen yrityspäättäjiin. Kauppakamarin kautta pääset hyödyntämään myös kauppakamareiden maailmanlaajuisen verkoston.

Etelä-Savon kauppakamarin strategia 2022 –

 

Kauppakamarin toiminta perustuu Kauppakamarilakiin

”Kauppakamari on Keskuskauppakamarin jäsenyhteisö, jonka toiminta-alueena on Keskuskauppakamarin sille vahvistama alue. Kauppakamari kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä.

Keskuskauppakamari on kauppakamarien muodostama yhteisö, joka toimii kauppakamarien (19 kpl) yhteiselimenä ja tukee kauppakamareita niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Keskuskauppakamari kehittää koko maassa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, myöntää Suomen elinkeinoelämän tunnustuksena ansiomerkkejä ja hoitaa sille säädettyjä julkisia tehtäviä.

Jollei tässä laissa muuta säädetä, kauppakamariin ja Keskuskauppakamariin sovelletaan yhdistyslakia.”