Kansainvälisyys

Yritysten kansainvälistymisen tukena

Kauppakamari huolehtii, että alueellisten yritysten mahdollisuudet kansainvälistymiseen ovat kunnossa. Kansainvälistymisen palveluita ovat mm. ulkomaankaupan asiakirjat, ajankohtaiset tiedotteet sekä koulutukset ja tilaisuudet.

​​​​​​​Suomessa eri vientimarkkinoista kiinnostuneiden yritysten käytettävissä on Keskuskauppakamarissa toimivat 18 kahdenvälistä kauppakamaria/yhdistystä. Ne kokoavat yhteen yritykset vaihtamaan tietoa, kokemuksia ja kontakteja kohdemaista.

Maailmalla suomalaisten yritysten tukena ovat 37 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria/Business Councilia, jotka muodostavat laajan FinnCham-verkoston, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa ja näin vahvistavat yritysten keskinäistä verkottumista ja kumppaniyhteistyötä kansainvälistymisessä.

Muita kansainvälistymiseen liittyviä palveluita:

Viennin avuksi: Viennin maatieto -palvelu. Se on yksi Ulkomaankauppa & Maatieto -paketin teoksista, joka sisältää tiedot lähes 200 maan vientirajoituksista ja pakotteista, vaadittavista vientiasiakirjoista, kuten kauppalaskusta ja alkuperätodistuksesta, ja niiden sisältövaatimuksista, tullauksesta, kuljetuksiin liittyvistä määräyksistä, pakkaus- ja merkintämääräyksistä ja tuotekohtaisista todistusvaatimuksista. Teos sisältää myös muuta vientitietoa.

Teos päivittyy jatkuvasti ja sen asiantuntijana toimii Helsingin seudun kauppakamarin Jukka Säikkälä, joka tarvittaessa myös neuvoo sekä sähköpostilla että puhelimitse.

Ajantasaista, päivittyvää tietoa Ukrainan tilanteesta.