Kansainvälisyys

Yritysten kansainvälistymisen tukena

Kauppakamari huolehtii, että alueellisten yritysten mahdollisuudet kansainvälistymiseen ovat kunnossa. Kansainvälistymisen palveluita ovat mm. ulkomaankaupan asiakirjat, ajankohtaiset tiedotteet, verkostot sekä koulutukset ja tilaisuudet.

​​​​​​​Suomessa eri vientimarkkinoista kiinnostuneiden yritysten käytettävissä on Keskuskauppakamarissa toimivat 18 kahdenvälistä kauppakamaria/yhdistystä. Ne kokoavat yhteen yritykset vaihtamaan tietoa, kokemuksia ja kontakteja kohdemaista.

Maailmalla suomalaisten yritysten tukena ovat 37 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria/Business Councilia, jotka muodostavat laajan FinnCham-verkoston, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa ja näin vahvistavat yritysten keskinäistä verkottumista ja kumppaniyhteistyötä kansainvälistymisessä.

Maailmalla 90 maassa yli 1000 asiantuntijan voimin toimiva Saksan kauppakamarien AHK-verkosto on myös vientiyritystemme käytettävissä. Keskuskauppakamarin ja Saksan teollisuus- ja kauppakamarin DIHK:n yhteistyösopimus takaa suomalaisille AHK-palvelut samoilla ehdoilla ja hinnoilla kuin saksalaisille yritysasiakkaille. AHK-verkosto on harkinnanarvoinen ja erilainen vaihtoehto markkinoille menoon.

Muita kansainvälistymiseen liittyviä palveluita:

Viennin avuksi: Viennin maatieto -palvelu. Se on yksi Ulkomaankauppa & Maatieto -paketin teoksista, joka sisältää tiedot lähes 200 maan vientirajoituksista ja pakotteista, vaadittavista vientiasiakirjoista, kuten kauppalaskusta ja alkuperätodistuksesta, ja niiden sisältövaatimuksista, tullauksesta, kuljetuksiin liittyvistä määräyksistä, pakkaus- ja merkintämääräyksistä ja tuotekohtaisista todistusvaatimuksista. Teos sisältää myös muuta vientitietoa.

Teos päivittyy jatkuvasti ja sen asiantuntijana toimii Helsingin seudun kauppakamarin Jukka Säikkälä, joka tarvittaessa myös neuvoo sekä sähköpostilla että puhelimitse.