Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät yrityksille ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten EU:n yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja, kauppalaskujen vahvistuksia sekä Force Majeure ja muita erikoistodistuksia kaupan osapuolten ja vientimaan viranomaisten vaatimuksiin.

Alkuperätodistukset

EU:n yleinen alkuperätodistus (Certificate of Origin) osoittaa tavaran alkuperän, jotta kohdemaassa voidaan toimia tullaus tai kaupallisten määräysten mukaisesti. Se ei takaa tullietuuksia, koska sitä käytetään vain maissa, joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopimusta. Yritys voi tarkistaa EU:n Access2Markets -palvelusta vaatiiko vientimaa alkuperätodistuksen.

Kauppakamarit myöntävät alkuperätodistuksia vientiasiakirjat -palvelun kautta. Suomalaiset kauppakamarit kuuluvat akkreditoituina Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n CO Chain -ketjuun. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperätodistuksen vastaanottava yritys tai viranomainen voi tarkistaa todistuksen aitouden ICC:n sivustolta.

ATA carnet

ATA carnet –tulliasiakirjan avulla tavaraa, kuten kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita, voidaan viedä väliaikaisesti lähes 80 maahan tulli- ja verovapaasti.
ATA carnetit käsittelee meidän puolesta Kuopion alueen kauppakamari.

Force Majeure

Force Majeure ja muut todistukset voidaan myös eri pyynnöstä vahvistaa kauppakamarissa, jos kaupan osapuolten käytännöt sitä edellyttävät. Esimerkiksi kauppalasku, pakkausluettelo tai hinnasto voidaan leimata kauppakamarissa. Toimita asiakirjat leimattavaksi vientiasiakirja.fi -palveluun. Erityistodistuksia ylivoimaisesta esteestä eli force majeure todistuksia lakkotilanteesta tai muusta liiketoimintaan tai kauppakäytäntöihin liittyvästä asiasta voidaan harkinnan perusteella antaa kauppakamareissa.

Ulkomaankaupan sopimukset

Kauppakamarit järjestävät vientikaupan sopimuksiin, toimituksiin, maksutapoihin ja riskienhallintaan liittyvää koulutusta sekä välittävät tietoa Kansainvälisen kauppakamarin ICC-sopimusmalleista, kuten kauppasopimus, jälleenmyynti- ja agenttisopimus; Incoterms 2020 -toimitusehdot ja ICC:n maksutapaohjeista koskien rembursseja, perittäviä ja takauksia.
Lisätietoa löydät ICC:n kaupasta. Voit tutustua ICC Suomen toimintaan tästä.

Kaupan erimielisyydet – Välimiesmenettely ja ADR

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta tarjoaa välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisuun.

Hinnasto

Kauppakamareiden myöntämistä ja vahvistamista asiakirjoista perittävät lunastusmaksut 1.1.2024 lähtien:

Normaali vahvistus
Alkuperäinen asiakirja 36,- €
Kopio 18,- €

Erikoistodistukset
Ryhmä I 50,- €
Ryhmä II 80,- €
Ryhmä III 200,- €
Kopio 18,- € 

Postitus
Postitettavaksi tilatuista asiakirjoista 5 euron toimitusmaksu, pikakirjeistä veloitetaan erikseen.

Lunastusmaksuperusteet
Keskuskauppakamarin valtuuskunta tarkistaa vuosittain syyskokouksessaan lunastusmaksujen suuruuden.

Normaali vahvistus

Normaaleja vahvistuksia ovat kauppakamarin alkuperätodistusten ja kauppalaskujen sekä muiden ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistukset.

Erikoistodistukset

Erikoistodistukset ovat sellaisia todistuksia, jotka kauppakamari laatii asiakkaan pyynnöstä kauppakamarin omalle lomakkeelle. Ne jaetaan kolmeen maksuluokkaan seuraavasti:

I. Maksuluokkaan I kuuluvat todistukset, joiden laatiminen on mahdollista asiakkaan toimittamien asiakirjojen perusteella eikä edellytä erityisselvityksiä.

II. Maksuluokkaan II kuuluvat todistukset, joiden laatimiseksi tarvitaan lisäselvityksiä, esim. yhteydenottoa johonkin viranomaiseen tietojen tarkistamiseksi tai hankkimiseksi.

III. Maksuluokkaan III kuuluvat olosuhdetodistukset (todistus vallitsevasta olosuhteesta kuten lakko) tai niihin verrattavat muut todistukset.