Vaikuttaminen

Koko maan kattavana toimijana kauppakamariryhmä haluaa varmistaa, että yritystoimintaa on mahdollista harjoittaa menestyksellisesti Suomen kaikissa osissa.

Kauppakamariryhmän Strategiset linjaukset tiivistävät sen, mitä kauppakamariryhmä aikoo tehdä tulevina vuosina Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen on kauppakamarin tärkein tehtävä. Jäsenyritysten tarpeet ohjaavat kauppakamarin toimintaa. Kauppakamari toimii kaikkien jäsentensä edustajana. Kauppakamarilla on valmius nopeasti reagoida jäsenkunnan tarpeisiin muun muassa kannanotoin ja lausunnoin.

Kauppakamarit vaikuttavat:

  • Alue- ja liikennepolitiikkaan
  • Osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutuskysymyksiin
  • Teemme yhteistyötä kuntien, viranomaisten ja yhteiskunnan päättäjien kanssa.
  • Tarjoamme yritystoimintaan liittyviä palveluita sekä julkaisuja.
  • Tuotamme koulutusta ja tapahtumia, joissa yritysten edustajat verkostoituvat.
  • Kauppakamareiden hallitukset, valiokunnat ja eri työryhmät kokoavat alueensa osaajat toimielimiin, joissa käsitellään yritysten toimintaan liittyviä teemoja ja vaikutetaan niihin jo valmisteluvaiheessa.

Etelä-Savon kauppakamarin toimintasuunnitelma ohjaa alueellista toimintaa. Yhdessä jäsentemme kanssa teemme aktiivista vaikuttamistyötä elinkeinoelämän kehittämiseksi paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kauppakamarin jäsenyys tarkoittaa eturivin näkymää alueella. Vaikuttamistyötä tehdään kauppakamarin hallituksen, kauppakamariosastojen sekä valiokuntien ja työryhmien voimin koko maakunnassa, toimielimissä toimii noin 140 luottamushenkilöä.

Edustukset

Kauppakamarin luottamus- ja toimihenkilöt ovat edustettuina useissa keskeisissä maakunnan sekä valtakunnan eri toimielimissä. Näitä toimijoita ovat mm. Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon TE-toimisto, Itä-Savon Yliopistosäätiö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Mikkelin kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto – ELKA sekä Viitostie ry. Lisäksi vaikutamme myös valtakunnallisesti Keskuskauppakamarin eri toimielinten kautta.