Oman tai henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen takaa, että yritykselläsi on menestyvän liiketoiminnan vaatima osaaminen käytettävissä myös tulevaisuudessa. 

Uuden oppiminen on osa nykypäivän työelämää. Työtehtävät ja työskentelytavat muuttuvat jatkuvasta ja työtehtävien hoitamiseen tarvitaan yhä uusia taitoja.

Useasti ajatellaan, että on helpompi panostaa uusiin teknologioihin kuin henkilöstön osaamiseen. Haasteen ehkä asettaa se, ettei usein tiedetä tarkkaan minkälaista uutta osaamista pitäisi hankkia.

Osaamisen kehittämisen haastetta ei kuitenkaan ratkaista sillä, että päätetään olla tekemättä mitään. Ne yritykset ja organisaatiot, jotka tarttuvat rohkeasti toimiin ja antavat mahdollisuuden kehittymiseen ja uuden oppimiseen, menevät vauhdilla eteenpäin. On vain uskallettava antaa mahdollisuus uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lyhyen aikavälin hyötyjen lisäksi osaamisen vahvistaminen kantaa hedelmää myös tulevaisuudessa.

Kauppakamari tarjoaa laajan kirjon erilaisia lyhytkestoisia tai pidempiä koulutuskokonaisuuksia ja monenlaisia eri tapoja kasvattaa omaa tai henkilöstön osaamista. Lähikoulutusten lisäksi erilaiset verkkokurssit ja etätoteutukset ovat hyvä vaihtoehto henkilöstön kehittämiseen.

Osallistumalla nimenomaan kauppakamarin tarjoamiin koulutuksiin tuet paikallista toimintaa ja varmistat kauppakamarin edunvalvontatoimien ja koulutustoiminnan jatkumisen omalla alueellasi myös tulevaisuudessa.

Kauppakamarin koulutustarjontaan ja muihin palveluihin pääset tutustumaan KauppakamariKaupassa

Tanja Puputti
Asiakkuuspäällikkö
Etelä-Savon kauppakamari