Muistutus pakotteista yrityksille

Muistutus pakotteista yrityksille

Yritysten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta vientiprosesseissa tämänhetkisessä tilanteessa, jossa yritykset voivat kohdata pakotteiden kiertoyrityksiä, kuten esimerkiksi ostojen ketjutus loppuasiakkaan häivyttämiseksi, missä tahansa. Pakotteiden noudattamisen perusteluksi ei riitä, että yrityksen asiakas ei ole Venäjällä, vaan yrityksen tulee muun muassa selvittää, minkälaisen asiakkaan kanssa yritys on tekemisissä (omistus- ja määräysvalta) ja varmistaa loppukäyttäjä.

Muistilista:

SELVITÄ: Ole oma-aloitteinen ja aktiivinen pakotetilanteen selvittämisessä. Pakotteet ovat velvoittavia.
SUUNNITTELE: Mieti yrityksen toimintaan sopiva pakote-compliance-prosessi. Selonottovelvollisuus suhteutetaan yrityksen resursseihin.
KIRJAA YLÖS: Kaikki selvitystyö pakotevapaan liiketoiminnan takaamiseksi tulee dokumentoida.
SEURAA: 11.pakotepaketti on tulossa.
KYSY: Jos olet epävarma, miten toimia, ota yhteyttä viranomaisiin.
ILMOITA: Epäilyttävästä toiminnasta tai yhteydenotoista voi ilmoittaa Tullin vihjepalveluun https://vihjeet.tulli.fi tai Suojelupoliisiin proliferaatiovalvonta@supo.fi

Pakotteiden rikkominen on rangaistavaa. Seuraamusvaihtoehdot ovat sakkoa tai vankeutta.

Lisätietoja pakotteista:

Ulkoministeriö: https://um.fi/pakotteet
Tulli:  https://tulli.fi/-/uudet-eu-n-venajaan-kohdistamat-pakotteet
EastCham https://www.eastcham.fi/pakotteet/
EastCham: Miten toimit oikein pakoteympäristössä? https://www.eastcham.fi/pakotteet/miten-toimit-oikein/


Reminder on sanctions

Companies should exercise particular care in their trade processes in the current situation where companies may face the circumvention of sanctions, such as chaining purchases to obscure the end customer, wherever they are. It is not sufficient to justify compliance with sanctions if the company’s customer is not in Russia, but the company must, inter alia, identify the type of customer with which it is dealing (ownership and control) and verify the end-user.

Checklist:

RESPOND: it is mandatory for companies to actively identify and monitor the sanctions policies in force.
PLAN: Consider a sanctions compliance process that fits the resources of the company.
DOCUMENT: All investigations to ensure sanction-free trade should be documented.
FOLLOW-UP: The 11th package of sanctions is on the way.
CONSULT: If you are unsure how to proceed, contact the authorities.
REPORT: Suspicious activities or contacts can be reported to Finnish Customs https://vihjeet.tulli.fi/  or to Finnish Security and Intelligence Service proliferaatiovalvonta@supo.fi

More information: Ministry for Foreign Affairs of Finland

Violation of sanctions can cause fine or even imprisonment.

Kauppakamarien vientijohtajakysely: 17 prosenttia vientiyrityksistä kohdannut Venäjä-pakotteiden kiertämisyrityksiä

Kauppakamarien vientijohtajakyselyn mukaan 17 prosenttia vientiyrityksistä on kohdannut Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä. Vastanneista 17 prosenttia ei osannut arvioida, onko pakotteiden kiertämisyrityksiä osunut omalle kohdalle. Vielä marraskuussa vetäytyminen Venäjän markkinoilta oli kesken 15 prosentilla vientiyrityksistä, kun tuoreimman kyselyn mukaan vetäytyminen oli kesken enää 10,5 prosentilla.

Kauppakamarien vientijohtajille suunnatusta kyselystä selviää, että 17 prosenttia vastanneista yrityksistä on kohdannut Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä. 66 prosenttia vastanneista yrityksistä ei kyselyn mukaan ole kohdannut pakotteiden kiertämisyrityksiä ja 17 prosenttia ei osannut arvioida asiaa.

Kysely kohdistettiin merkittäville vientiä harjoittaville työnantajayrityksille eri puolilta Suomea ja siihen vastasi 95 vientiyritystä.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka vetoaa, että vientiyritykset pysyvät valppaina pakotteiden kiertämisten suhteen.

”Yritysten on tunnettava asiakkaansa ja otettava selvää asiakkaidensa taustoista, eikä varoitusmerkkejä ole varaa jättää huomioimatta. Vientiyrityksistä 17 prosenttia ei osannut arvioida, ovatko ne joutuneet pakotteiden kiertämisyritysten kohteeksi. Se kertoo myös siitä, että yrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, miten pakotteita yritetään kiertää. Kiertämisyrityksiä tehdään hyvin salakavalasti”, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan pakotteiden kiertoyrityksiin liittyy monenlaisia varoitusmerkkejä. Yritysten on huomioitava niin sektorikohtaiset pakotteet kuin henkilöpakotteet.

“Tuoreet muutokset esimerkiksi maksuyhteystiedoissa, dokumenteissa ja toimitusosoitteissa on hyvä selvittää. Myös käteismaksujen tarjoaminen, täysin entuudestaan poikkeavat tilaukset kolmannesta maasta tai vaikeasti löydettävät yrityksen tiedot ovat signaaleja, joita ei kannata jättää huomioimatta. Selvittäminen voi olla hidasta, mutta se on erittäin tärkeää”, Toivakka sanoo.

Toivakka muistuttaa, että suomalaiset yritykset ovat tuominneet Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa ja noudattaneet pakotteita erittäin hyvin.

“Siksi on tärkeää, että myös pakotteiden kiertoyrityksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne torjutaan”, Toivakka sanoo.

EU valmistelee parhaillaan 11. pakotepakettia. Sen tavoitteena on muun muassa torjua pakotteiden kiertämistä ja EU:n pakotteiden alaisten tuotteiden päätymistä Venäjälle tukemaan maan sotataloutta.

Yritysten vetäytyminen Venäjän markkinoilta edistynyt

Marraskuussa toteutetun vientijohtajakyselyn mukaan vielä 15 prosentilla yrityksistä oli vetäytymisprosessi Venäjän markkinoilta kesken. Uusimman kyselyn mukaan vetäytymisprosessi oli kesken enää 10,5 prosentilla. 85,3 prosenttia vastanneista yrityksistä ei kyselyn mukaan harjoita liiketoimintaa Venäjällä.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että aloitettuja vetäytymisprosesseja on saatu päätökseen riskialttiista liiketoimintaympäristöstä huolimatta, sillä Venäjä on vaikeuttanut yritysten lähtöprosesseja maasta merkittävällä tavalla”, Toivakka huomauttaa.

Liiketoimintaa Venäjällä harjoittaa vastanneista yrityksistä edelleen vain noin neljä prosenttia. Määrä on pysynyt samana viime marraskuussa toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Lenita Toivakka
Johtaja, kansainväliset asiat
Keskuskauppakamari
Maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari
lenita.toivakka@chamber.fi
+358 50 464 6552

Kauppakamarien vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 15.–17.5.2023. Kyselyyn vastasi 95 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Vientijohtajakyselyn tulokset ja taustatiedot.