JC-Kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan nuorkauppakamareiden yhteinen tulevaisuuden tekijöiden kilta

JC-kilta on Etelä-Savon kauppakamarin ja alueella toimivien nuorkauppakamareiden (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna) yhteinen kilta, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa ja verkostoitua sekä vahvistaa omaa osaamista kauppakamarin valiokuntatyöskentelyn sekä koulutusten kautta. Kilta auttaa molempia järjestöjä vahvistamaan omaa toimintaansa. JC-killan kautta kauppakamarin edunvalvontaan ja toimintaan saadaan tuoreita näkemyksiä. Killan avulla nuoremmilla on mahdollisuus oppia kokeneemmilta yritysjohtajilta. Nuorkauppakamarilaiset ovat aktiivisia, itsensä kehittämisestä ja verkostoitumisesta kiinnostuneita jäseniä valiokuntiin sekä osastoihin.

JC-kilta tuottaa tulevaisuuden tekijöitä kauppakamarin valiokuntiin!

Nuorkauppakamarilaisten hakemuksien perusteella valintaraati valitsee JC-kiltaan edustajat kaksivuotiskaudeksi. JC-killan jäsenet toimivat juniorijäseninä jokaisessa Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnassa sekä osastojen hallituksissa. JC-kilta toimii kiltamaisesti kauppakamarin toimitusjohtajan alaisuudessa.

Puheenjohtaja 2024:

Hanna Laukkanen, Mikkelin Nuorkauppakamari

Jäsenet 2024:

Teemu Hulkkonen, Pieksämäen Nuorkauppakamari
Elina Häkkinen, Mikkelin Nuorkauppakamari
Aleks Kylliäinen, Pieksämäen Nuorkauppakamari
Hanna Laukkanen, Mikkelin Nuorkauppakamari
Eeli Lemettinen, Pieksämäen Nuorkauppakamari
Asta Lintumäki, Savonlinnan Nuorkauppakamari
Soili Maunula, Mikkelin Nuorkauppakamari
Jenni Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari
Mikko Oksanen, Mikkelin Nuorkauppakamari
Riikka Peni, Mikkelin Nuorkauppakamari
Jarkko Sanisalo, Mikkelin Nuorkauppakamari
Sami Savolainen, Mikkelin Nuorkauppakamari
Varapuheenjohtaja Taru Turunen, Pieksämäen Nuorkauppakamari
Sihteeri: kauppakamarin edustaja.

JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin osastojen hallituksissa 2024:

Mikkelin kauppakamariosasto: Elina Häkkinen, varalla Riikka Peni
Pieksämäen kauppakamariosasto: Taru Turunen, varalla Eeli Lemettinen
Savonlinnan kauppakamariosasto: Asta Lintumäki, varalla Jarkko Sanisalo

JC-kiltalaiset Etelä-Savon kauppakamarin valiokunnissa ja työryhmissä 2024:

Kaupan- ja palvelualan valiokunta: Hanna Laukkanen, varalla Teemu Hulkkonen
Liikenne- ja viestintävaliokunta: Taru Turunen, varalla Sami Savolainen
Osaamisvaliokunta: Riikka Peni, varalla Mikko Oksanen
Teollisuusvaliokunta: Soili Maunula, varalla Aleks Kylliäinen
TeamFinland Etelä-Savo / KV-ryhmä: Soili Maunula, varalla Jenni Oksanen
TeamFuture: puheenjohtaja Jarkko Sanisalo. Kaikki JC-killan jäsenet kuuluvat TeamFuture -ryhmään, JC-killalla on järjestelyvastuu.

​​​​​​​Etelä-Savon kauppakamarin toimiston henkilökunnalla on läsnäolo-oikeus JC-killan kokouksissa.

 

Mikkelin Nuorkauppakamari ry

Mikkelin Nuorkauppakamari on alle 40 -vuotiaiden aktiivisten ja kehittämisintoisten nuorten aikuisten kouluttautumis- ja verkostoitumisjärjestö. Nuorkauppakamaritoiminta on täynnä erilaisia mahdollisuuksia. Mahtavat projektit, erinomaiset koulutukset sekä koko maan kattavat verkostot vauhdittavat jäsentemme menestystä työelämässä!

Pieksämäen Nuorkauppakamari ry

Pieksämäen nuorkauppakamarin toiminta perustuu sekä kansallisten että paikallisten projektien toteuttamiseen. Toiminta tarjoaa jäsenistölleen seuraavia mahdollisuusalueita:
– Henkilökohtainen kehittyminen
– Yhteisövaikuttaminen
– Kansainvälistyminen
– Liikesuhteiden luominen
– Omien odotusten ylittäminen

Savonlinnan Nuorkauppakamari ry

Savonlinnan Nuorkauppakamari on 1962 perustettu aktiivisten nuorten aikuisten yhdistys. Koulutamme, kehitämme ja kehitymme yhdessä verkostomme kanssa. Vuosittaisia projektejamme ovat Lasten Savonlinna -messut, paikallinen Joulupuu-keräys ja Päivä Johtajana-tempaus. Haluamme mukaan 18-40 vuotiaita, joilla on halu kehittyä, vaikuttaa tai verkostoitua Suomen aktiivisemmassa yhteisössä.