Apurahahaku opettajille ja opiskelijoille avoinna!

Hilja ja Alpo Savolaisen rahastosta tuetaan osaamisen kehittymistä alueellamme! Rahastosta myönnetään apurahoja talouden ja teknisten alojen opetus-, kehitys- ja tutkimustyöhön sekä tuetaan alojen opiskelijoita.

Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto on vuonna 1974 testamentilla Etelä-Savon kauppakamarille luovutettu itsenäinen rahasto. Apurahoja myönnetään sekä opettajille että opiskelijoille.

Apurahahaku 2024 vuoden apurahoista avoinna 1.10.-31.12.2023.

HAKU ON JAETTU KOLMEEN OSAAN

1. Apuraha talouden ja teknisten alojen opettajille

Tämä apuraha on tarkoitettu opetustoiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden kokeiluun ja toisin tekemiseen! Apurahan voi käyttää myös sinun oman osaamisesi kehittämiseen. Toivomme, että apurahan turvin pystyt toteuttamaan vuonna 2024 jotain, mitä et ole ennen tehnyt.

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa opetustyöstäsi, omasta osaamistaustastasi ja ennen kaikkea ideastasi, joka edistää sinun tai ryhmäsi ja sitä kautta koko alueemme osaamisen kehittymistä!

2. Apuraha talouden ja teknisten alojen opiskelijoille

Tämä apuraha on tarkoitettu edistämään opiskelijan valmistumista, opinnäytetyön laatimista tai kansainvälistymistä. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa, miten apuraha edistäisi tavoitteeseesi pääsyä. Apurahaa ei myönnetä tavanomaisten opiskeluvälineiden hankkimiseen, joten kerro hakemuksessa laajemmin haaveistasi.

Liitä mukaan opiskelutodistus syksyltä 2023 josta käy ilmi, että opiskelet teknistä tai taloudellista alaa sekä todistus siitä, että olet kotoisin Etelä-Savosta tai asut nykyisin alueella.

3. Apuraha alan vaihtoa tai oman osaamisen laajentamista talouden tai tekniselle alalle suunnitteleville aikuisopiskelijoille

Tämä apuraha on tarkoitettu sinulle, joka haluat aikuisena oppia lisää! Haluat ehkä laajentaa osaamistasi tai vaihtaa kokonaan alaa. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa omasta taustastasi, uusista unelmistasi ja siitä, miten apuraha mahdollistaisi osaamisesi karttumisen tai uuden työuran syntymisen.

Liitä mukaan todistus siitä, että asut nykyisin Etelä-Savossa sekä todistus uudesta kurssi- tai koulutuspaikasta. Mikäli olet vasta hakemassa paikkaa tai ilmoittautumassa opintoihin, apuraha maksetaan, kun olet saanut paikan.

HAKEMINEN

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 31.12.2023 mennessä sähköpostitse etelasavo@kauppakamari.fi

Muista lisätä hakemukseen yhteystietosi, suomalaisen pankkitilin numero ja kerro yllä olevien ohjeiden mukaisesti, miten apuraha auttaisi sinua toteuttamaan unelmasi!

Muista myös liitteet, mikäli niitä on pyydetty yllä olevassa hakuohjeessa.

APURAHAN MYÖNTÄMINEN

Yhdelle hakijalle jaettava apuraha on 500–1 500 €. Vuosittain apurahoja ja stipendejä jaetaan yhteensä noin 35 000 €.

Apuraha maksetaan henkilökohtaisesti hakijalle ja se on verotonta tuloa. Apurahamyönnöistä päätetään alkuvuodesta 2024 ja myönnetyt apurahat maksetaan mahdollisimman pian päätösten jälkeen.

STIPENDIT

Apurahojen lisäksi säätiö jakaa opiskelijoille stipendejä ansiokkaasta opiskelusta suoraan oppilaitosten kautta.

LISÄTIETOJA

Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto

​​​​​​​Rahaston sihteeri ja rahastonhoitaja
Toimitusjohtaja Teppo Leinonen, Etelä-Savon kauppakamari
p. 044 770 0592, teppo.leinonen@kauppakamari.fi

​​​​​​​

The Hilja and Alpo Savolainen Fund

GRANT APPLICATION OPEN 1.10. – 31.12.2023!

The Hilja and Alpo Savolainen Fund supports the development of skills in our region! The fund provides grants for teaching, development and research in the fields of economics and technical, as well as support for students in these fields.

The Hilja and Alpo Savolainen Fund is an independent fund that was donated to the South Savo Chamber of Commerce in 1974. The scholarship is intended for students teaching in South Savo and students from South Savo.

Application period 1.10.-31.12.2023.

 

THE APPLICATION IS DIVIDED INTO THREE PARTS:

1. Grant for teachers of economics and technical subjects

This grant is for developing teaching activities, experimenting with new ideas and doing things differently! The grant can also be used to develop your own skills. We hope that with this grant you will be able to do something in 2024 that you have never done before.

In your free-form application, please tell us about your teaching work, your own skills background and, above all, your idea that will contribute to the development of your skills or those of your team, and thus of our region as a whole!

2. Grant for students of economics and technical

This grant is intended to help students to complete their studies, prepare a thesis or become internationally active.
In your free-form application, please explain how the grant would contribute to achieving your objective. The grant is not awarded for the purchase of normal study equipment, so please give more details about your dreams in your application.

Please attach a student certificate from autumn 2023 stating that you are studying a technical or economics field and proof that you are from or currently living in South Savo.

3. Grant for adult students planning to change or broaden their knowledge in the field of economics or technical

This grant is for you if you want to learn more as an adult! You may want to broaden your skills or change your field completely. In your free-form application, tell us about your background, your new dreams and how the grant would help you to build up your skills or start a new career.

Please include proof that you are currently living in Etelä-Savo and proof of your new course or training place. If you are just applying for a place or registering for studies, the grant will be paid once you have been offered a place.

APPLY

Send your open application by 31.12.2023 by email to etelasavo@kauppakamari.fi

Remember to include your contact details, Finnish bank account number and explain how the scholarship would help you achieve your dream, following the instructions above!

Please also remember to include any attachments, if requested in the application instructions above.

HOW TO APPLY FOR A GRANT

The maximum grant per applicant is €500 to €1,500. The total amount of grants and scholarships awarded each year is around €35 000. The grant is paid personally to the applicant and is tax-free.

The award decisions will be taken in early 2024 and the grants awarded will be paid as soon as possible after the decisions have been taken.

SCHOLARSHIPS

In addition to grants, the Foundation awards scholarships to students for meritorious study directly through their educational institutions.

MORE INFORMATION

Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto (fund)

Secretary and Treasurer of the Fund
Teppo Leinonen, Managing Director, South Savo Chamber of Commerce
tel. 044 770 0592, teppo.leinonen@kauppakamari.fi