Asiantuntija-apua henkilöstöhallinnon kiemuroihin

Hyvä johtaminen, henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu sekä sujuvasti pyörivä henkilöstöhallinto ovat entistä tärkeämpiä kilpailuvaltteja rekrymarkkinoilla. Kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava DSV Finland on hyödyntänyt niiden kehittämisessä myös kauppakamarin asiantuntijoiden osaamista. 

Tanskalaisen DSV-konsernin Suomen yhtiöt on yksi maamme suurimmista logistiikka-alan yritysryhmistä. Se tekee 363 miljoonan euron liikevaihtoa (2022) ja työllistää noin 350 henkilöä.

DSV:n Suomen yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat Vantaalla ja sivutoimipisteet Hämeenlinnassa, Kotkassa, Oulussa, Tampereella sekä Turussa. Tuhannet Suomesta lähtevät tai tänne eri puolilta maailmaa saapuvat tavarakontit tekevätkin päivittäistä matkaansa DSV:n organisoimina kuljetuksina.

Yhtiön henkilöstö koostuu toimi- ja esihenkilöistä sekä varastotyöntekijöistä. Vuosien saatossa DSV on luopunut asteittain omista kuljettajista ja tätä nykyä niistä vastaavat sopimuspohjaiset alihankkijat.

Kauppakamarista tukea ja ajantasaista tietoa

Yhtiön henkilöstöhallinnolta palkka- ja työsopimuspaletin pyörittäminen vaatii eri ammattiryhmien työehtosopimusten, palkkaperusteiden, erilaisten vuorolisien sekä yhtiön omien sisäisten käytäntöjen tarkkaa tuntemusta.

”Esimerkiksi toimihenkilöillä on joustavat työajat ja mahdollisuus etätöihin. Varastoilla puolestaan tehdään selvästi tarkemmin säädeltyä vuorotyötä. Pyrimme kuitenkin siihen, että säännöt ja käytännöt olisivat yhtiön eri yksiköissä mahdollisimman yhteneviä. Henkilöstön on koettava, että he saavat mahdollisimman oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua”, HR Senior Manager Tuure Väisänen tiivistää.

Urakka on haastava ja Väisäsen luotsaaman HR-tiimin resurssit usein rajalliset.  Ajantasaisen tes-tilanteen lisäksi tiimiläisten olisi oltava kartalla myös mahdollisista poikkeamista ja pykälämuutoksista.

Yt-prosesseissakaan ei vielä riitä, että niissä edetään oikeiden askelmerkkien mukaan. Pelkkien pykälien lisäksi on mietittävä myös viestintää.

”Tanskan pääkonttorissa ei ymmärrettävästi riitä aikaa ja osaamista suomalaisen työlainsäädännön perkaamiseen. Kauppakamarin neuvontapalvelun asiantuntijoista onkin ollut meille todella paljon apua. Heillä on aina ajantasaisin tieto niin hiljattain voimaan tulleista kuin vasta vireillä olevista muutoksista”, Väisänen toteaa.

Apu on puhelinsoiton päässä

DSV ja Helsingin seudun kauppakamari ovat tehneet tällä saralla jo pitkään yhteistyötä. Vuosien saatossa asiantuntija-apu on laajentunut myös henkilöstön koulutukseen, jota niin ikään tarjotaan tasapuolisesti yhtiön sisällä.

DSV:lta on osallistuttu säännöllisesti mm. kauppakamarin esihenkilöpäiville ja työoikeuden koulutuksiin.

”Tavoitteena on mahdollisimman laadukas ja tasapuolinen johtaminen ja esihenkilötyö henkilöstöryhmästä riippumatta. Ne ovat tänä päivänä entistä tärkeämpi kilpailuvaltti myös uusien osaajien palkkaamisessa”, Väisänen kertoo. 

Kauppakamarin neuvontapalvelut saavatkin kokeneelta HR-ammattilaiselta kosolti kehuja.

”Pulmatilanteissa sparraus- ja asiantuntija-apu on vain yhden puhelinsoiton päässä”, Väisänen kiittelee.

 

Kuvateksti: Kauppakamarin neuvontapalvelut saavat Tuure Väisäseltä kosolti kehuja. Pulmatilanteissa sparraus- ja asiantuntija-apu on vain yhden puhelinsoiton päässä, hän kiittelee.

 

Kauppakamarin Neuvontapalveluista järjestetään ilmainen tietoisku 2.11.2023