Kauppakamarin syyskokous

Ajankohta: Keskiviikko 01.12.2021, klo 14:00 - 15:30
Paikka: Ysimajat
Osoite: Uistinkuja 6, Pieksämäki

Tervetuloa kauppakamarin Syyskokoukseen!       

Kokous pidetään läsnäolevana.

Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 13:45 alkaen ja varsinainen kokous alkaa klo 14:00, kokouksen alussa Pieksämäen kaupungin puheenvuoro / terveiset.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kokousasiat:
1§ Syyskokouksen avaus
2§ Läsnäolijoiden toteaminen
3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6§ Kokouksen järjestäytyminen
7§ Vahvistetaan jsäenmaksujen suuruus vuodelle 2022 jäsenmaksut2022.pdf
8§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma toimintasuunnitelma 2022-uusi.pdf
ja talousarvio talousarvio2022.pdf vuodelle 2022 
9§ Valitaan kauppakamarin puheenjohtaja vuodelle 2022
10§ Valitaan kolme varapuheenjohtajaa vuodelle 2022
11§ Päätetään kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2022
12§ Valitaan kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
13§ Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt seuraavaksi kalenterivuodeksi
14§ Mahdolliset muut asiat
15§ Kokouksen päättäminen

Kauppakamarin kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Kauppakamarin kokouksessa on henkilöjäsenellä sekä kunniajäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokousjärjestelyjen onnistumisen vuoksi ilmoittautumiset viimeistään 16.11.

Kutsuttuina: jäsenyritysten/-organisaatioiden edustajat + luottamushenkilöt + kunniajäsenetx {{ error }}

Täytä alla oleva lomake ja paina lähetä-nappia:

Kiitos, lomake on otettu onnistuneesti vastaan!